Viza Joemigruese

Seksioni Konsullor i Ambasadës së SHBA në Tiranë ofron shërbime për viza për ata që kërkojnë të hyjnë në Shtetet e Bashkuara për një periudhë të përkohshme dhe për ata që dëshirojnë të marrin një vendbanim të përhershëm në Shtetet e Bashkuara.

Ju lutemi vizitoni faqen e internetit të Shërbimeve të Mbështetjes Globale (Global Support Services, GSS) për informacion të plotë mbi aplikimin për një vizë jo-emigruese Amerikane, përfshirë këtu dhe kategoritë e vizave jo-emigruese.