Braktisja Vullnetare e Statusit të Banorit të Përhershëm të Ligjshëm

  1. Banorët që Rikthehen
  2. Lejet e Transportimit
  3. Braktisja Vullnetare e Statusit të Banorit të Përhershëm të Ligjshëm

Që nga data 4 shkurt 2019, seksioni konsullor i Ambasadës Amerikane në Tiranë nuk pranon më dorëzimin e Formularit I-407 personalisht.  Formulari I-407 mund të dorëzohet me postë drejt-për-drejtë me zyrat e imigracionit Amerikan (USCIS) sipas udhëzimeve këtu në Anglisht.