Flag

An official website of the United States government

Informacion i rëndësishëm për Vizat

Lidhuni me ne

Për t’u lidhur me një përfaqësues të shërbimit ndaj klientit, ju lutemi të vizitoni faqen e kontaktit të GSS-së për më shumë informacion, ose përdorni kontaktet e mëposhtme:

 • E-mail: Për t’u lidhur me një përfaqësues të shërbimit të klientit përmes emailit, na kontaktoni përmes navigatorit tonë të vizave.
 • Telefon: Ju lutemi të kontaktoni me një përfaqësues të shërbimit ndaj klientit duke përdorur një nga këto numra telefoni:
  • Telefonuesit në Shqipëri: +355 4 4500037
  • Telefonuesit në Shtetet e Bashkuara: +1-703-520-2498
 • Skype: usvisaalbania

 

Viza Joemigruese

Për pyetje në lidhje me caktimin e një takimi konsullor në pritje, ju lutemi na kontaktoni për udhëzime specifike, me:

Email: esee_contactus+al+info+en@visaops.net,
Internet: https://ais.usvisa-info.com/en-al/niv/information/contact_us, ose
Call center: +355 (0)4 530 2222

Informacion urgjent për aplikantët për viza në lidhje me Coronavirusin e ri

Të gjithë udhëtarët ajror jo-imigrantë dhe jo-shtetas amerikanë për në Shtetet e Bashkuara duhet të jenë të vaksinuar plotësisht dhe të japin prova të statusit të vaksinimit përpara se të hipin në një aeroplan për në Shtetet e Bashkuara. Duke filluar nga 6 dhjetori 2021, të gjithë pasagjerët e ajrit, pavarësisht nga statusi i vaksinimit, duhet të japin prova të një testi negativ për COVID-19 të bërë jo më larg se një (1) ditë përpara fluturimit të tyre për në Shtetet e Bashkuara. Ju lutemi, konsultohuni me udhëzimet e CDC-së për Kërkesat e Udhëtimit Ndërkombëtar për të mësuar më shumë rreth këtij ndryshimi, ose kërkesave të tjera të veçanta që mund të zbatohen për ju.

Përjashtimet mund të jepen vetëm nga CDC dhe do të konsiderohen në një bazë jashtëzakonisht të kufizuar. Ju lutemi vizitoni faqet e internetit të CDC për më shumë informacion rreth përjashtimeve dhe kërkesës për vërtetim të testit negativ të COVID-19 ose rikuperimit nga COVID-19 për të gjithë pasagjerët ajror që mbërrijnë në Shtetet e Bashkuara.

Për informacionin më të fundit COVID-19, ju lutem vizitoni: https://al.usembassy.gov/sq/updates-covid19-sq/.

Siguria

Pajisjet elektronike tё çfarëdo lloji nuk lejohen brenda Ambasadës Amerikane, duke përfshirë telefonat celularë, kamera, pajisje regjistrimi, elektronike, kompjuter, çanta të mëdha apo bagazh.  Aplikantët nuk mund të sjellin armë, lëngje apo objekte nën presion (të tilla si Hairspray ose deodorant).

Nuk ka parkim publik pranë Ambasadës, ndaj kёshillohet tё pёrdorni transportin publik.

Akomodim i Arsyeshëm

Nëse keni nevojë për akomodim të ndryshëm për takimin tuaj, ne ju nxisim të kërkoni vendstrehimin tuaj menjëherë pasi të caktoni takimin tuaj. Ne bëjmë çdo përpjekje për të siguruar akomodim për personat me aftësi të kufizuara dhe kushte mjekësore. Akomodimet e arsyeshme ndryshojnë, në varësi të situatës dhe nevojave të personit.

Shembujt e akomodimeve përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në:

  • Nëse keni nevojë për një takim privat për shkak të një arsyeje shëndetësore ose paaftësimi, mund t’ju lëmë një kohë alternative që të mund të vini për intervistën tuaj.
  • Nëse ju ose fëmija juaj keni nevoja të veçanta që kërkojnë një takim privat në një hapësirë ​​të qetë pa shpërqendrime, ne mund të planifikojmë një kohë alternative për ju ose familjen tuaj për të ardhur në intervistë.
  • Nëse nuk jeni në gjendje të flisni, mund t’ju lejohet t’u përgjigjeni pyetjeve në një mënyrë joverbale të për të cilën është rënë dakord, siç është përdorimi i stilolapsit dhe letrës.
  • Nëse jeni të shurdhër ose me vështirësi në dëgjim, mund të sillni një përkthyes të gjuhës së shenjave për të përkthyer gjatë intervistës nëse është e nevojshme.
  • Nëse keni shikim jo të mirë, ne mund t’ju ofrojmë komunikime me shkronja të mëdha.

Nëse nuk jeni në gjendje të jepni shenjat e gishtërinjve për shkak të një gjendjeje mjekësore, duke përfshirë defektet e lindjes, deformimet fizike, kushtet e lëkurës, mund të kualifikoheni për heqjen e gjurmëve të gishtave për gishta të caktuar.

 • Heqja dorë nga intervista lejohet vetëm në situata ekstreme, të tilla si të kesh një gjendje mjekësore që kërkon fluturimin me një ambulancë ajrore.

Salla e pritjes së Seksionit Konsullor dhe tualeti i saj janë të aksesueshme nga karriget me rrota.