Testimi i ADN-së

Informacion mbi Testimin e ADN-së

Në mënyrë që të krijohet një marrëdhënie biologjike në lidhje me aplikimin tuaj për vizë, një testim i ADN-së mund të rekomandohet për rastin tuaj.  Nëse zyrtari konsullor sugjeron që të vazhdohet me testimin e ADN-së, ju lutemi lexoni informacionin e mëposhtëm me kujdes dhe ndiqni këto drejtime.  Testimi i ADN-së analizon materialin gjenetik në qelizat e njeriut dhe kjo tregon mbi 99 për qind saktësi në verifikimin e lidhjeve familjare – prind/fëmijë, vëlla/motër, etj.  Testimi është plotësisht vullnetar dhe të gjitha kostot dhe shpenzimet e lidhura me të duhet të paguhen tërësisht nga kërkuesi i vizës ose nga familja e tij ose saj.  Rezultatet e testit zakonisht janë në dispozicion brenda një muaji, edhe pse kjo ndryshon nga laboratori. Nëse i afërmi juaj ndodhet në Shtetet e Bashkuara, testi i tyre duhet të kryhet në një laborator të akredituar nga Shoqata Amerikane e Bankës së Gjakut (AABB) (http://www.aabb.org/).  Personi që do të testohet duhet të zgjedhë në mënyrë të pavarur laboratorin e tij ose të saj, të caktojë një takim dhe të shkojë në vendin e testimit direkt.  Në asnjë rrethanë nuk mundet që individët të përdorin një palë të tretë për të zgjedhur laboratorin e tyre, të caktojë takimin e tyre ose të transportojë mostrat e testimit.

Hapi 1:

I afërmi që do të testohet në Shtetet e Bashkuara, duhet të zgjedhë Laboratorin AABB më të afërt me banesën e tij ose të saj dhe t’i kontaktojë ata direkt për të bërë marrëveshjen e testimit.  Provëza e testit duhet të përfshijë një zarf (FedEx ose DHL) të para-paguar dhe të para-adresuar dhe udhëzimet e qarta për mbledhjen e mostrave.  Provëza e juaj e testimit duhet të dërgohet nga laboratori i përzgjedhur në adresën e mëposhtme:

Ambasada e SHBA
Seksioni Konsullor
Rr. Elbasanit, Nr. 103
Tirana, Albania

Hapi 2:

Pasi ambasada e merr zarfin, seksioni konsullor do të lidhet me ju për të caktuar një kohë për të ardhur në Ambasadë për të siguruar një mostër të ADN-së.  Të gjithë personat duhet të sjellin pasaportat e tyre, 2 fotografi pasaporte dhe $80 për adultët dhe $60 për të miturit.  Identiteti i individit që do të testohet do të verifikohet dhe konfirmohet nga Ambasada.  Një laboratorist nga zyra e mjekut kontraktues të Ambasadës do të mbledhë mostrat e ADN-së në seksionin konsullor të Ambasadës.  Ngaqë Ambasada nuk mund të mbledhë tarifat e mësipërme, ato do të paguhen në zyrën e mjekut që do të kryejë testimin.  Pasi testimi të përfundojë, Ambasada do t’i vulosë mostrat të ADN-së dhe do t’i postojë ato duke përdorur zarfin e para-paguar në laboratorin e paracaktuar AABB.

Hapi 3:

Laboratori AABB do t’i dërgojë rezultatet e testimit direkt në Ambasadë.  Edhe pse i afërmi juaj, ose peticioneri mund të marrin një kopje të rezultateve, Ambasada mund të procedojë vetëm pasi të marrë rezultatet direkt nga Laboratori AABB.  Sapo Ambasada të marrë rezultatet, ne do t’ju kontaktojmë.  Ju lutem mos kontaktoni zyrën tonë ndërsa jeni në pritje të rezultateve, pasi kjo mund të rezultojë në një vonesë të rastit tuaj.

Nëse keni pyetje, ju lutem na shkruani me emrin dhe numrin tuaj të rastit në adresën tonë të postës elektronike TiranaUSConsulate@state.gov