HAPI 1: Dokumentet e Kërkuara me Postë

Në përgjigje të sfidave të rëndësishme botërore që lidhen me pandeminë COVID-19, Departamenti i Shtetit ka pezulluar përkohësisht shërbimet rutinë të vizave në të gjitha Ambasadat dhe Konsullatat e SHBA-së.  Ambasadat dhe konsullatat kanë anulluar të gjitha takimet rutinë të vizave emigruese dhe jo-emigruese që nga data 20 mars 2020.  Ne do të rifillojmë shërbimet rutinë të vizave sa më shpejt që të jetë e mundur, por nuk jemi në gjendje të japim një datë specifike në këtë kohë.  Ju lutemi lexoni informacion në faqen zyrtare të internetit të Departamentit Amerikan të Shtetit për informacione të hollësishme në lidhje me statusin aktual të shërbimeve të vizave në të gjithë botën dhe kufizimet e vizave në lidhje me pandeminë globale COVID-19.

Pasi kërkesa juaj për vizë fejese të jetë miratuar nga USCIS dhe përfunduar nga Qendra Kombëtare e Vizave të Shteteve të Bashkuara (NVC), NVC do e dërgojë rastin tuaj në zyrën tonë për përpunim përfundimtar.

Në këtë hap ju lutemi të ndiqni udhëzimet e mëposhtme vetëm pasi të keni marrë një email udhëzues nga seksioni konsullor i Ambasadës së SHBA në Tiranë. Si përfituesi dhe kërkuesi duhet të dërgojnë dokumente origjinale që kërkohen në rastin e tyre në seksionin konsullor të Ambasadës së SHBA në Tiranë nëpërmjet një shërbimi postar. Adresa jonë postare është:

Seksioni Konsullor/K-1
Ambasada Amerikane
Rr. Elbasanit, Nr. 103
Tiranë, Shqipëri

Shënim: Barra e pёrgjegjёsisё bie mbi aplikantin dhe peticionerin pёr tё sjellё me postё tё gjithё dokumentet e renditura mё poshtё. Seksioni Konsullor nuk do t’ju caktojё njё datё interviste derisa ju t’i keni sjellё tё gjithë dokumentet e kёrkuara. MOS paguani tarifën e vizës emigruese para se të keni marrë udhëzime specifike nga Seksioni Konsullor për një gjë të tillë.

Dërgo dokumentet e kërkuara me postë në Seksionin Konsullor.