Viza për të Fejuarit

Për informacion dhe përditësime në lidhje me statusin tonë operacional dhe procesimin e vizave emigruese, ju lutemi vizitoni: https://al.usembassy.gov/sq/visas-sq/immigrant-visas-sq/

Kategoria e vizave jo-emigruese K-1 është për të fejuar it/at e një qytetari Amerikan.  Viza K-1 i lejon qytetarit të huaj të fejuar për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara dhe martohet brenda 90 ditëve pas mbërritjes.  Pas martesës, qytetarit të huaj do t’i duhet të rregullojë statusit e tij në rezident të përhershëm të ligjshëm me zyrtat Shërbimeve Amerikane të Shtetësisë dhe Emigracionit (USCIS) të Departamentin të Sigurisë Kombëtare.  Për shkak se viza për të fejuarit i lejon mbajtësit të emigrojë në SH.B.A. dhe martohet me një qytetar Amerikan menjëherë pas mbërritjes në Shtetet e Bashkuara, atij do t’i duhet të plotësojë disa nga kërkesat e e vizës së emigrimit.  Fëmijët e ligjshëm të aplikantëve K-1 mund të marrin vizën K-2.