Viza që Përfitohen nga Punësimi

Të gjitha shërbimet rutinë të vizave imigruese dhe joimigruese janë pezulluar. Ju lutemi vazhdoni të monitoroni këtë faqe në internet për përditësimet. Ne do të japim detaje shtesë kur të jemi në gjendje të rifillojmë shërbimet në kategori specifike të vizave.

Çdo vit fiskal (1 tetor – 30 shtator), pёrafёrsisht 140,000 viza qё pёrfitohen nga punёsimi mundёsohen pёr aplikantёt e kualifikuar nёn dispozitat e ligjit tё SH.B.A.-sё pёr emigracionin.  Vizat qё pёrfitohen nga punёsimi ndahen nё pesё kategori preference.  Disa bashkёshort/e dhe fёmijё mund tё shoqёrojnё emigrantёt qё marrin vizё tё pёrfituar nga punёsimi.