Programi i Vizave të Shumëllojshmërisë

Lotaria Amerikane

Periudha e Regjistrimit Elektronik për Lotarinë DV-2019

Regjistrimi elektronik për lotarinë DV-2019 do të rifillojë të mërkurën, më 18 tetor 2017 në mesditë 12:00, Ora Ditore Lindore (EDT) (GMT-4) dhe do të mbyllet të mërkurën, më 22 nëntor 2017, në mesditë 12:00 Ora Standarte Lindore (EST)(GMT-5).

PERIUDHA E RE PËR REGJISTRIMET NË PROGRAMIN E VIZËS SË SHUMËLLOJSHMËRISË – DV-2019

  • Për shkak të problemeve teknike, periudha e regjistrimit për Lotarinë DV-2019 do të rifillojë nga e para.  Të gjitha regjistrimet e bëra përpara datës 18 tetor 2017 do të duhet të ribëhen për t’u marrë në konsideratë.
  • Na vjen keq për shqetësimin e krijuar për aplikantët e vizave të shumëllojshmërisë. Për të siguruar drejtësi dhe për të mbrojtur integritetin e procesit për të gjithë ata që janë të interesuar, ne duhet ta rifillojmë procesin e regjistrimit për këtë vit (DV-2019).
  • Periudha e re e regjistrimit për Lotarinë DV-2019 do të hapet të Mërkurën, 18 tetor 2017, në orën 18:00 ora lokale e Shqipërisë dhe mbyllet më 22 nëntor 2017, ora 17:00 ora lokale e Shqipërisë.
  • Nëse jeni regjistruar përpara të mërkurës, datë 18 tetor 2017, ky regjistrim nuk do të jetë i vlefshëm. Ju duhet të bëni një regjistrim të ri gjatë periudhës së re të regjistrimit. Individët të cilët bëjnë më shumë se një regjistrim gjatë periudhës së re të regjistrimit do të skualifikohen.
  • Aplikantët mund të regjistrohen elektronikisht në faqen zyrtare të E-DV, gjatë periudhës së re të regjistrimit. Udhëzimet e DV gjithashtu janë në dispozicion në faqen e internetit të Departamentit të Shtetit në usvisas.state.gov/dv/instructions
  • Duke filluar nga 15 maji 2018, për të parë nëse janë përzgjedhur, të regjistruarit e DV-2019 do të mund të përdorin numrin e tyre unik të konfirmimit të dhënë në regjistrim duke kontrolluar online Kontrollin e Statusit të të Regjistruarve në faqen zyrtare të E-DV.. Kontrolli i Statusit të Regjistruarve do të informojë pjesëmarrësit e përzgjedhur se si të aplikojnë për vizën e Lotarisë për veten dhe anëtarët e tyre të familjes.  Departamenti gjithashtu do t’u konfirmojë të përzgjedhurve datat e tyre të intervistave për vizë nëpërmjet Kontrollit të Statusit të Regjistruarve.