Viza Emigrimi

Prej datës 19 tetor 2020, Ambasada Amerikane e Tiranës rifilloi shërbimet e vizave emigruese për kategoritë e vizave të Bashkëshortit (IR1, CR1) dhe të Fejuarit (K1), për ata aplikantë me peticione aktualisht të vlefshme nga USCIS. Ju lutemi vini re se shërbimet rutinë për kategoritë e tjera të vizave emigruese mbeten ende të pezulluara. Për informacion lidhur me kategoritë e tjera të vizave, ju lutemi vizitoni faqen tonë të vizave joimigruese.

Nëse më parë ju është lëshuar një vizë imigrimi që ishte e vlefshme në 23 Prill, 2020, por nuk keni qenë në gjendje të udhëtoni në SH.B.A. para skadimit të vizës tuaj për shkak të pandemisë COVID-19, ju mund të kërkoni një lëshim të vizës. Ju lutemi dërgoni një email Ambasadën në TiranaUSConsulate@state.gov për më shumë informacion.

Vizat Imigruese për në Shtetet e Bashkuara procesohen për qytetarët dhe rezidentët e Shqipërisë në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Tiranë.

Për të aplikuar për një vize imigruese, një qytetar i huaj që dëshiron të emigrojë, duhet të sponsorizohet nga një qytetar amerikan ose të afërm të ngushtë me rezidencë të përhershme ligjore, ose një punëdhënës i ardhshëm amerikan, si dhe të ketë një peticion të miratuar përpara se të aplikojë për vizë emigruese. Sponsori nis procesin duke dorëzuar një peticion në emër të qytetarit të huaj tek Shërbimet për Shtetësinë dhe Imigrimin në Shtetet e Bashkuara (USCIS). Ju mund të keni nevojë që të kontrolloni Listën e Kategorive të Vizave në usvisas.state.gov për të mësuar për llojet e ndryshme të vizave imigruese për në Shtetet e Bashkuara, përfshirë edhe programin tonë të Lotarisë Amerikane. Më pas, ndiqni hapat e Procesit të Vizave Imigruese ose të Lotarisë Amerikane, në faqen usvisas.state.gov për të nisur aplikimin për viza imigruese.

Pasi USCIS të ketë miratuar peticionin tuaj dhe pasi ju të keni përfunduar fazën përgatitore të procesit me Qendrën Kombëtare të Vizave (NVC), ose nëse jeni përzgjedhur për Lotarinë Amerikane dhe keni përfunduar procesin me Qendrën Konsullore në Kentaki (KCC), ju duhet të rishikoni udhëzimet që ju janë dhënë nga NVC-ja ose KCC-ja, së bashku me informacionin e dhënë në këtë faqe interneti, për udhëzime dhe drejtime të mëtejshme.

Viza Emigrimi