Viza

Në përgjigje të sfidave të rëndësishme botërore që lidhen me pandeminë COVID-19, Departamenti i Shtetit ka pezulluar përkohësisht shërbimet rutinë të vizave në të gjitha Ambasadat dhe Konsullatat e SHBA-së.  Ambasadat dhe konsullatat kanë anulluar të gjitha takimet rutinë të vizave emigruese dhe jo-emigruese që nga data 20 mars 2020.  Ne do të rifillojmë shërbimet rutinë të vizave sa më shpejt që të jetë e mundur, por nuk jemi në gjendje të japim një datë specifike në këtë kohë.  Ju lutemi lexoni informacion në faqen zyrtare të internetit të Departamentit Amerikan të Shtetit për informacione të hollësishme në lidhje me statusin aktual të shërbimeve të vizave në të gjithë botën dhe kufizimet e vizave në lidhje me pandeminë globale COVID-19.

Nëse jeni një nënshtetas Shqiptar dhe ndodheni aktualisht në SHBA me një vizë jo-imigrimi, dhe për shkak të krizës së COVID-19 e keni të pamundur të ktheheni në Shqipëri brenda afatit, ju duhet të aplikoni për të shtyrë afatin drejpërdrejt me zyrën e imigracionit USCIS duke aplikuar me formularin I-539.  Për më shumë informacion lexoni këru: https://www.uscis.gov/i-539

Misioni i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri mirëkupton që shumë aplikantë e kanë paguar tarifën e aplikimit për vizën dhe janë duke pritur të caktojnë një takim. Ne po punojmë sa mundemi për të rikthyer të gjitha veprimet rutinë të lidhura me vizat sa më shpejt të jetë e mundur, me shumë kujdes. Ndërkohë, ju sigurojmë që misioni i Sh.B.A.-së do e shtyjë vlefshmërinë e pagesës tuaj deri më 31 dhjetor 2021, për të lejuar të gjithë aplikantët që nuk e patën mundësinë të caktonin një takim si pasojë e ndërprerjes së veprimeve rutinë të konsullatës, të kenë një mundësi për të bërë takimin me tarifën tashmë të paguar. Ju lutemi vazhdoni të monitoroni këtë faqe për informacion në vijim mbi kthimin e veprimeve të vizave.

Qëllimi i udhëtimit tuaj dhe të tjera fakte do të përcaktojnë llojin e vizës që ju duhet sipas ligjit amerikan për emigrimin. Si aplikues për vizë, ju duhet të përcaktoni nëse i përmbushni të gjitha kriteret e kërkuara për të marrë kategorinë e vizës për të cilën po aplikoni.

Lexoni Listën e Kategorive të Vizave në faqen usvisas.state.gov për të përcaktuar se cila kategori vize është më e përshtatshme me qëllimin e vizitës tuaj në Shtetet e Bashkuara.

Informacion urgjent për aplikantët për vizë në lidhje me koronavirusin e ri:

Hyrja e shtetasve të huaj që kanë qenë fizikisht të pranishëm në listën e mëposhtme të vendeve brenda 14 ditëve para hyrjes ose përpjekjes për hyrjen e tyre në Shtetet e Bashkuara është pezulluar, sipas Shpalljeve Presidenciale 9984, 9992, 9993, 9996 dhe shpalljes pasuese e lëshuar 24 maj 2020:

 • Brazili
 • Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, duke përjashtuar territoret e saja jashtë Evropës;
 • Republika e Irlandës;
 • 26 vendet që përbëjnë Zonën Shengen (Austri, Belgjikë, Republika Ceke, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Hungaria, Islanda, Italia, Letonia, Lihtenshtajni, Lituania, Luksemburgu, Malta, Hollanda, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia dhe Zvicra)
 • Republika Islamike e Iranit;
 • Republika Popullore e Kinës, duke mos përfshirë Rajonet e veçanta administrative të Hong Kong dhe Macau.

Ekzistojnë përjashtime të caktuara nga pezullimi i hyrjes, duke përfshirë përjashtime për banorët e përhershëm të ligjshëm të Sh.B.A-së dhe anëtarë të caktuar të familjeve së shtetasve Amerikanë dhe banorët e përhershëm të ligjshëm, midis përjashtimeve të tjera të listuara në shpallje. Nëse banoni, keni udhëtuar kohët e fundit, ose keni ndërmend të tranzitoni ose udhëtoni në listën e mësipërme të vendeve përpara udhëtimit tuaj të planifikuar në Shtetet e Bashkuara, ne ju rekomandojmë të shtyni takimin tuaj për intervistën e vizave në 14 ditë pas largimit tuaj nga vendi(et) subjekte. Për më tepër, nëse jeni duke përjetuar simptoma të ngjashme me gripin, ose besoni se mund të keni qenë të ekspozuar ndaj koronavirusit të ri, ju inkurajoni fuqimisht të shtyni takimin tuaj për të paktën 14 ditë. Nuk ka tarifë për të ndryshuar një takim dhe pagesat për aplikimitet e vizave janë të vlefshme për një vit në vendin ku janë paguar tarifat. Për pyetje në lidhje me caktimin e një takimi konsullor në pritje, ju lutemi na kontaktoni për udhëzime specifike, me:

Një shtetas nga një vend i huaj që kërkon të hyjë në Shtetet e Bashkuara, duhet në fillim të marrë një vizë amerikane, e cila vendoset në pashaportën e udhëtarit, qe është edhe dokumenti për udhëtim i lëshuar nga vendi i shtetësisë së udhëtarit. Disa udhëtues ndërkombëtarë mund të përfitojnë mundësinë e udhëtimit në Shtetet e Bashkuara pa u pajisur me vizë, nëse ata plotësojnë kushtet për programin e Udhëtimit pa Vizë. Sektori i Vizave të kësaj faqeje ka informacion vetëm për vizat amerikane për shtetasit e huaj që dëshirojnë të udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara. (Shënim: Shtetasit e SHBA-së nuk kanë nevojë për vizë amerikane për të udhëtuar, por nëse planifikojnë të udhëtojnë jashtë vendit, mund të kenë nevojë për vizë të lëshuar nga Ambasada e vendit që dëshirojnë të vizitojnë.)

Për t’u lidhur me një përfaqësues të shërbimit ndaj klientit, ju lutemi të vizitoni faqen e kontaktit të GSS-së për më shumë informacion, ose përdorni kontaktet e mëposhtme:

 • E-mail: Për t’u lidhur me një përfaqësues të shërbimit ndaj klientit nëpërmjet postës elektronike, ju lutemi të shkruani tek: TiranaUSConsulate@state.gov
 • Telefon: Ju lutemi të kontaktoni me një përfaqësues të shërbimit ndaj klientit duke përdorur një nga këto numra telefoni:
  • Telefonuesit në Shqipëri: +355 4 4500037
  • Telefonuesit në Shtetet e Bashkuara: +1-703-520-2498
 • Skype: usvisaalbania

Departamenti i Shtetit administron procesin e vizave në mënyrë strikte por të drejtë, për të mbrojtur sa më mirë Shtetet e Bashkuara. Ne jemi të angazhuar ndaj transparencës thelbësore për të cilën Shtetet e Bashkuara janë dalluar gjithnjë. Ne mirëpresim dhe nxisim udhëtimin në Shtetet e Bashkuara. Ne ju premtojmë juve, aplikuesit të vizës, se: Ne do t’ju trajtojmë me dinjitet dhe respekt, edhe në rastin kur nuk mundet t’ju pajisim me vizë. Ne do t’ju trajtojmë në mënyrë individuale dhe rastin tuaj si specifik. Ne nuk do të harrojmë se, për ju, një intervistë për vizë mund të jetë një përvojë e re apo frikësuese, dhe se ju mund të jeni nervozë. Ne do të shfrytëzojmë kohën e kufizuar në shërbim të intervistës për të pasur një ide sa më të qartë të planeve dhe qëllimeve të udhëtimit tuaj. Ne do të përdorim burimet tona në dispozicion për të ndihmuar takimet për aplikantët në mënyrë të drejtë, për të mundësuar udhëtimin në kohë për biznes, studim apo detyrime të tjera të rëndësishme. Ne do të postojmë informacion të detajuar dhe të saktë mbi kriteret për vizë dhe procedurat e aplikimit në çdo faqe në internet të Ambasadës dhe Konsullatës. Ne do të japim informacion mbi oraret e pritjes për vizat jo-emigruese të çdo Ambasade apo Konsullate, të postuara në http://travel.state.gov Gjithashtu, nëse jeni një: Student, ne do të bëjmë të pamundurën për t’ju siguruar një takim dhe, nëse kualifikoheni, për t’ju dhënë vizën në kohën e fillimit të shkollës. Udhëtar mjekësor apo humanitar urgjent, ne do ta përshpejtojmë procedurën për ata që kanë urgjenca kërcënuese për jetën. Udhëtar tregtar, ne do të përcaktojmë mekanizmat e duhur për të thjeshtësuar udhëtimin për tregti dhe do të përshpejtojmë çështje me interes të veçantë për biznesin amerikan. Në të njëjtën kohë ne presim që ju, aplikuesi për vizë, të: Planifikoni udhëtimin dhe aplikimin tuaj për vizë sa më shpejt të jetë e mundur. Të plotësoni të gjithë aplikimin tuaj dhe saktë. Të jeni të qartë për qëllimet dhe planet tuaja. Të përgatiteni për intervistën duke qenë të aftë për të përshkruar qartësisht dhe saktësisht qëllimet tuaja.