Viza

Përditësimi i Vizës Emigruese: Ambasada Amerikane në Tiranë ka rifilluar shërbimet e kufizuara të vizave emigruese për të gjitha kategoritë e vizave emigruese sipas kuadrit të prioritizimit të Departamentit. Për më shume informacion, vizitoni: https://al.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/

Ju lutemi vini re se disponueshmëria e takimeve do të vazhdojë të jetë shumë e kufizuar për shkak të kufizimeve të burimeve dhe ndikimit të vazhdueshëm të pandemisë Covid-19. Ne e vlerësojmë durimin tuaj. Aplikantët për vizë emigruese do të kontaktohen drejtpërdrejt kur çështja e tyre të jetë planifikuar për një intervistë.

Informacion i ri lidhur me vizave joemigruese: Planifikimi rutinë i vizave joemigruese rifilloi më 8 nëntor 2021. Kapaciteti për takime rutinë mbetet shumë i kufizuar në këtë moment, por do të rritet sipas kushteve. Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni: https://al.usembassy.gov/visas/nonimmigrant-visas/. Lutemi, të vazhdoni t’i referoheni kësaj faqe interneti për të rejat më të fundit. Ne do të ofrojmë më shumë  informacion pasi jemi në gjendje të rifillojmë shërbimet shtesë.

Informacion urgjent për aplikantët për viza në lidhje me Coronavirusin e ri

Të gjithë udhëtarët ajror jo-imigrantë dhe jo-shtetas amerikanë për në Shtetet e Bashkuara duhet të jenë të vaksinuar plotësisht dhe të japin prova të statusit të vaksinimit përpara se të hipin në një aeroplan për në Shtetet e Bashkuara. Duke filluar nga 6 dhjetori 2021, të gjithë pasagjerët e ajrit, pavarësisht nga statusi i vaksinimit, duhet të japin prova të një testi negativ për COVID-19 të bërë jo më larg se një (1) ditë përpara fluturimit të tyre për në Shtetet e Bashkuara. Ju lutemi, konsultohuni me udhëzimet e CDC-së për Kërkesat e Udhëtimit Ndërkombëtar për të mësuar më shumë rreth këtij ndryshimi, ose kërkesave të tjera të veçanta që mund të zbatohen për ju.

Përjashtimet mund të jepen vetëm nga CDC dhe do të konsiderohen në një bazë jashtëzakonisht të kufizuar. Ju lutemi vizitoni faqet e internetit të CDC për më shumë informacion rreth përjashtimeve dhe kërkesës për vërtetim të testit negativ të COVID-19 ose rikuperimit nga COVID-19 për të gjithë pasagjerët ajror që mbërrijnë në Shtetet e Bashkuara.

Për informacionin më të fundit COVID-19, ju lutem vizitoni:
https://al.usembassy.gov/updates_covid19/

Për pyetje në lidhje me caktimin e një takimi konsullor në pritje, ju lutemi na kontaktoni për udhëzime specifike, me:

Email: esee_contactus+al+info+en@visaops.net,
Internet: https://ais.usvisa-info.com/en-al/niv/information/contact_us, ose
Call center: +355 (0)4 530 2222

Qëllimi i udhëtimit tuaj dhe të tjera fakte do të përcaktojnë llojin e vizës që ju duhet, sipas ligjit amerikan për emigrimin. Si aplikues për vizë, ju duhet të përcaktoni nëse i përmbushni të gjitha kriteret e kërkuara për kategorinë e vizës për të cilën po aplikoni.

Lexoni Listën e Kategorive të Vizave në faqen usvisas.state.gov për të përcaktuar se cila kategori vize është më e përshtatshme me qëllimin e vizitës tuaj në Shtetet e Bashkuara.

Një shtetas nga një vend i huaj që kërkon të hyjë në Shtetet e Bashkuara, duhet në fillim të marrë një vizë amerikane, e cila vendoset në pashaportën e udhëtarit, qe është edhe dokumenti për udhëtim i lëshuar nga vendi i shtetësisë së udhëtarit. Disa udhëtues ndërkombëtarë mund të përfitojnë mundësinë e udhëtimit në Shtetet e Bashkuara pa u pajisur me vizë, nëse ata plotësojnë kushtet për programin e Udhëtimit pa Vizë. Sektori i Vizave të kësaj faqeje ka informacion vetëm për vizat amerikane për shtetasit e huaj që dëshirojnë të udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara. (Shënim: Shtetasit e SHBA-së nuk kanë nevojë për vizë amerikane për të udhëtuar, por nëse planifikojnë të udhëtojnë jashtë vendit, mund të kenë nevojë për vizë të lëshuar nga Ambasada e vendit që dëshirojnë të vizitojnë.)

Për t’u lidhur me një përfaqësues të shërbimit ndaj klientit, ju lutemi të vizitoni faqen e kontaktit të GSS-së për më shumë informacion, ose përdorni kontaktet e mëposhtme:

  • E-mail: Për t’u lidhur me një përfaqësues të shërbimit ndaj klientit nëpërmjet postës elektronike, ju lutemi të shkruani tek: TiranaUSConsulate@state.gov
  • Telefon: Ju lutemi të kontaktoni me një përfaqësues të shërbimit ndaj klientit duke përdorur një nga këto numra telefoni:
    • Telefonuesit në Shqipëri: +355 4 4500037
    • Telefonuesit në Shtetet e Bashkuara: +1-703-520-2498
  • Skype: usvisaalbania

Departamenti i Shtetit administron procesin e vizave në mënyrë strikte por të drejtë, për të mbrojtur sa më mirë Shtetet e Bashkuara. Ne jemi të angazhuar ndaj transparencës thelbësore për të cilën Shtetet e Bashkuara janë dalluar gjithnjë. Ne mirëpresim dhe nxisim udhëtimin në Shtetet e Bashkuara. Ne ju premtojmë juve, aplikuesit të vizës, se: Ne do t’ju trajtojmë me dinjitet dhe respekt, edhe në rastin kur nuk mundet t’ju pajisim me vizë. Ne do t’ju trajtojmë në mënyrë individuale dhe rastin tuaj si specifik. Ne nuk do të harrojmë se, për ju, një intervistë për vizë mund të jetë një përvojë e re apo frikësuese, dhe se ju mund të jeni nervozë. Ne do të shfrytëzojmë kohën e kufizuar në shërbim të intervistës për të pasur një ide sa më të qartë të planeve dhe qëllimeve të udhëtimit tuaj. Ne do të përdorim burimet tona në dispozicion për të ndihmuar takimet për aplikantët në mënyrë të drejtë, për të mundësuar udhëtimin në kohë për biznes, studim apo detyrime të tjera të rëndësishme. Ne do të postojmë informacion të detajuar dhe të saktë mbi kriteret për vizë dhe procedurat e aplikimit në çdo faqe në internet të Ambasadës dhe Konsullatës. Ne do të japim informacion mbi oraret e pritjes për vizat jo-emigruese të çdo Ambasade apo Konsullate, të postuara në http://travel.state.gov Gjithashtu, nëse jeni një: Student, ne do të bëjmë të pamundurën për t’ju siguruar një takim dhe, nëse kualifikoheni, për t’ju dhënë vizën në kohën e fillimit të shkollës. Udhëtar mjekësor apo humanitar urgjent, ne do ta përshpejtojmë procedurën për ata që kanë urgjenca kërcënuese për jetën. Udhëtar tregtar, ne do të përcaktojmë mekanizmat e duhur për të thjeshtësuar udhëtimin për tregti dhe do të përshpejtojmë çështje me interes të veçantë për biznesin amerikan. Në të njëjtën kohë ne presim që ju, aplikuesi për vizë, të: Planifikoni udhëtimin dhe aplikimin tuaj për vizë sa më shpejt të jetë e mundur. Të plotësoni të gjithë aplikimin tuaj dhe saktë. Të jeni të qartë për qëllimet dhe planet tuaja. Të përgatiteni për intervistën duke qenë të aftë për të përshkruar qartësisht dhe saktësisht qëllimet tuaja.