Flag

An official website of the United States government

Shërbimet e vizave të SHBA
Vizitoni Shtetet e Bashkuara te Amerikës

Njoftim

We will continue to provide emergency and mission-critical visa services as resources and local conditions allow. Visa appointments remain limited.

Përditësimi i Vizës

Njoftim mbi Programin e Vizave të Shumëllojshmërisë (DV) 2023

Njoftim i datës: 7 Shtator 2023

Programi i Vizave të Shumëllojshmërisë (DV) vë në dispozicion deri në 55,000 viza imigracioni çdo vit dhe u krijon mundësinë banorëve të vendeve me shkallë të ulët imigrimi drejt Shteteve të Bashkuara, të aplikojnë për një vizë amerikane imigracioni.

Që prej nisjes në vitin 1990, ky program ka vazhduar prioritetin e politikë së vazhdueshme për të promovuar dhe ruajtur diversitetin në Shtetet e Bashkuara. Këtë vit, Departamenti i Shtetit është në rrugën e duhur për të arritur kufirin e limitit vjetor të lëshimit të DV-së për vitin 2023 para përfundimit të vitit fiskal. Që prej datës 5 Shtator 2023, ka patur më shumë se 54,000 viza/rregullime të statusit në rang botëror përkundrejt 54,833 të vëna në dispozicion për vitin fiscal FY 2023.

Për më tepër, sipas ligjeve të imigracionit të Shteteve të Bashkura asnjë vend nuk mund të marrë më shumë se shtatë përqind të të gjithë vizave të vëna në dispozicion përgjatë vitit fiskal. Ndërsa po u afrohemi këtyre kufijve në disa vende, si Algjeria apo Nepali, mund të bëhet e nevojshme të ndërmerren hapa për të evituar tejkalimin kufirin numerik specific për secilin vend. Kjo përfshin edhe mundësinë e anulimit të intervistave të caktuara.

Njoftim: Që prej 5 Shtatorit 2023, Departmenti i Shtetit ka lëshuar të gjitha vizat e shumëllojshmërisë, të vëna në dispozicion për Programin e Vizave të Shumëllojshmërisë DV 2023. 

E kuptojmë që mbyllja përpara kohe e Programit të Vizave të Shumëllojshmërisë DV-2023 mund të shkaktojë zhgënjim tek të përzgjedhurit, të cilët nuk arritën të pajisen me vizë. Periudha e regjistrimit për Programin e Vizave të Shumëllojshmërisë DV-2025 hapet në fillim të muajit Tetor të këtij viti dhe inkurajojmë, të gjithë ata që janë të ligjshëm, të aplikojnë për këtë program.

Në udhëzimet e aplikimit për vitin 2023 ( the DV-2023 program instructions ), theksohet që Programi i Vizave të Shumëllojshërisë kufizohet në lëshimin e deri 55,000 vizave çdo vit fiskal. Përzgjedhja nuk garanton që një aplikanti do t’i caktohet një datë interviste ose do të pajiset me një vizë. Përzgjedhja thjesht nënkupton, që një person është i ligjshëm të marrë pjesë në Programin e Vizave të Shumëllojshmërisë (DV) dhe potencialisht mund të aplikojë për një vizë, por kjo nuk e garantuar. Për shkak të probabilitetit që disa prej të përzgjedhurve të parë prej 55,000 të përzgjedhurve nuk do të kualifikohen për një vizë ose përfundimisht nuk do të marrin pjesë në program, çdo vit përzgjidhen më shumë individë se numri i vizave të vëna në dispozicion. Kjo bëhet për të siguruar që ne të jemi në gjendje të lëshojmë numrin maksimal të vizave të vëna në dispozicion për Programin e Vizave të Shumëllojshmërisë (DV) çdo vit.

Departmenti i Shtetit mbetet i përkushtuar për të lehtësuar udhëtimin për marrësit e Vizës së Shumëllojshërisë (DV) dhe e vlerëson kontributin e rëndësishëm që këta individë i sjellin komuntitetit.

 

Vlefshmëria e Tarifës së Vizës Joemigruese (Tarifa MRV): Të gjitha faturat për pagesën e tarifave të vizave të lexueshme nga kompjutera (Machine-Readable Visa, MRV) (vizë me informacion biometrik), të lëshuara përpara datës 1 Tetor 2022, do të skadojnë më 30 Shtator 2023. Nuk do të ketë zgjatje të vlefshmërisë së tarifës. Aplikantët duhet të caktojnë një takim ose të paraqesin një aplikim për heqje dorë nga intervista përpara datës 30 Shtator 2023, për të shmangur pagesën e një tarife të re. Ju lutemi vini re se intervista në vetvete nuk ka nevojë të bëhet përpara datës 30 Shtator 2023, por një takim për intervistë duhet të lihet në sistem edhe nëse është planifikuar për muaj më pas në të ardhmen. Për më tepër, aplikantët që përdorin tarifat e MRV-së të paguara përpara datës 1 Tetor 2022, për të rezervuar një takim këshillohen të mos përpiqen të ndryshojnë datat e takimit të tyre më 1 Tetor 2023 ose pas kësaj date. Në të kundërt, do të humbisni si rezervimin fillestar të takimit, ashtu edhe faturën e tarifës për MRV. Aplikantit do t’i kërkohet të paguajë një tarifë të re dhe të dorëzojë një paketë të re aplikimi.

Përditësimi i Vizës Emigruese: Ambasada Amerikane në Tiranë ka rifilluar shërbimet e kufizuara të vizave emigruese për të gjitha kategoritë e vizave emigruese sipas kuadrit të prioritizimit të Departamentit.

Ju lutemi vini re se disponueshmëria e takimeve do të vazhdojë të jetë shumë e kufizuar për shkak të kufizimeve të burimeve dhe ndikimit të vazhdueshëm të pandemisë Covid-19. Ne e vlerësojmë durimin tuaj. Aplikantët për vizë emigruese do të kontaktohen drejtpërdrejt kur çështja e tyre të jetë planifikuar për një intervistë.

Informacion i ri lidhur me vizave joemigruese: Planifikimi rutinë i vizave joemigruese rifilloi më 8 nëntor 2021. Kapaciteti për takime rutinë mbetet shumë i kufizuar në këtë moment, por do të rritet sipas kushteve. Lutemi, të vazhdoni t’i referoheni kësaj faqe interneti për të rejat më të fundit. Ne do të ofrojmë më shumë  informacion pasi jemi në gjendje të rifillojmë shërbimet shtesë.

Keni Nevojë për Vizë Amerikane?

Një shtetas i një vendi të huaj që kërkon të hyjë në Shtetet e Bashkuara në përgjithësi duhet të marrë si fillim një vizë amerikane, e cila vendoset në pasaportën e udhëtuesit.

Disa udhëtarë ndërkombëtarë mund të kenë të drejtë të udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara pa vizë sipas Programit të Heqjes së Vizave, i cili administrohet nga Departamenti i Sigurisë Kombëtare (DHS). Informacioni mbi Programin e Heqjes së Vizës mund të gjendet në faqen e Programit të Heqjes së Vizave të faqes së internetit të DHS.

Seksioni i vizave në këtë faqe interneti ka të bëjë me vizat e SHBA-së për shtetasit e huaj që udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara

Lundroni në Travel.State.gov për më shumë informacion

Shënim: Qytetarët amerikanë nuk kanë nevojë për vizë amerikane për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara. Kur planifikon një udhëtim jashtë vendit, një shtetasi amerikan mund të ketë nevojë për një vizë të lëshuar nga konsullata ose ambasada e vendit që dëshiron të vizitojë.

Çfarë lloj vize ju nevojitet?

Për vizita afatshkurtra në Shtetet e Bashkuara (për turizëm, biznes, arsim dhe më shumë), mund të shkoni direkt në aplikacionin online (formulari DS-160 ). Për vizat imigruese, të cilat u lëshohen shtetasve të huaj që synojnë të jetojnë dhe punojnë përgjithmonë në Shtetet e Bashkuara, mund të vizitoni faqen e Shërbimeve të Shtetësisë dhe Emigracionit të SHBA për formularët përkatës. Nëse nuk jeni të sigurt se çfarë lloj vize ju nevojitet, ju lutemi përdorni Udhërrëfyesin/Ndihmësin e Vizave më poshtë.

Vendndodhjet tona
Harta më poshtë tregon se ku ne ofrojmë shërbime konsullore

Ambasada Amerikane Tiranë

Utah
Telluride
Colorado Sand Dunes