Flag

An official website of the United States government

Shërbimet e vizave të SHBA
Vizitoni Shtetet e Bashkuara te Amerikës

Njoftim

We will continue to provide emergency and mission-critical visa services as resources and local conditions allow. Visa appointments remain limited.

Përditësimi i Vizës

Përditësimi i Vizës Emigruese: Ambasada Amerikane në Tiranë ka rifilluar shërbimet e kufizuara të vizave emigruese për të gjitha kategoritë e vizave emigruese sipas kuadrit të prioritizimit të Departamentit.

Ju lutemi vini re se disponueshmëria e takimeve do të vazhdojë të jetë shumë e kufizuar për shkak të kufizimeve të burimeve dhe ndikimit të vazhdueshëm të pandemisë Covid-19. Ne e vlerësojmë durimin tuaj. Aplikantët për vizë emigruese do të kontaktohen drejtpërdrejt kur çështja e tyre të jetë planifikuar për një intervistë.

Informacion i ri lidhur me vizave joemigruese: Planifikimi rutinë i vizave joemigruese rifilloi më 8 nëntor 2021. Kapaciteti për takime rutinë mbetet shumë i kufizuar në këtë moment, por do të rritet sipas kushteve. Lutemi, të vazhdoni t’i referoheni kësaj faqe interneti për të rejat më të fundit. Ne do të ofrojmë më shumë  informacion pasi jemi në gjendje të rifillojmë shërbimet shtesë.

Keni Nevojë për Vizë Amerikane?

Një shtetas i një vendi të huaj që kërkon të hyjë në Shtetet e Bashkuara në përgjithësi duhet të marrë si fillim një vizë amerikane, e cila vendoset në pasaportën e udhëtuesit.

Disa udhëtarë ndërkombëtarë mund të kenë të drejtë të udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara pa vizë sipas Programit të Heqjes së Vizave, i cili administrohet nga Departamenti i Sigurisë Kombëtare (DHS). Informacioni mbi Programin e Heqjes së Vizës mund të gjendet në faqen e Programit të Heqjes së Vizave të faqes së internetit të DHS.

Seksioni i vizave në këtë faqe interneti ka të bëjë me vizat e SHBA-së për shtetasit e huaj që udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara

Lundroni në Travel.State.gov për më shumë informacion

Shënim: Qytetarët amerikanë nuk kanë nevojë për vizë amerikane për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara. Kur planifikon një udhëtim jashtë vendit, një shtetasi amerikan mund të ketë nevojë për një vizë të lëshuar nga konsullata ose ambasada e vendit që dëshiron të vizitojë.

Çfarë lloj vize ju nevojitet?

Për vizita afatshkurtra në Shtetet e Bashkuara (për turizëm, biznes, arsim dhe më shumë), mund të shkoni direkt në aplikacionin online (formulari DS-160 ). Për vizat imigruese, të cilat u lëshohen shtetasve të huaj që synojnë të jetojnë dhe punojnë përgjithmonë në Shtetet e Bashkuara, mund të vizitoni faqen e Shërbimeve të Shtetësisë dhe Emigracionit të SHBA për formularët përkatës. Nëse nuk jeni të sigurt se çfarë lloj vize ju nevojitet, ju lutemi përdorni Udhërrëfyesin/Ndihmësin e Vizave më poshtë.

Vendndodhjet tona
Harta më poshtë tregon se ku ne ofrojmë shërbime konsullore

Ambasada Amerikane Tiranë

Utah
Telluride
Colorado Sand Dunes