Viza

Përditësimi i Vizës Emigruese: Ambasada Amerikane në Tiranë ka rifilluar shërbimet e kufizuara të vizave emigruese për të gjitha kategoritë e vizave emigruese sipas kuadrit të prioritizimit të Departamentit. Për më shume informacion, vizitoni: https://al.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/

Ju lutemi vini re se disponueshmëria e takimeve do të vazhdojë të jetë shumë e kufizuar për shkak të kufizimeve të burimeve dhe ndikimit të vazhdueshëm të pandemisë Covid-19. Ne e vlerësojmë durimin tuaj. Aplikantët për vizë emigruese do të kontaktohen drejtpërdrejt kur çështja e tyre të jetë planifikuar për një intervistë.

Nonimmigrant Visa Update: Shërbimet rutinë të vizave joimigruese janë pezulluar. Ju lutemi vazhdoni të monitoroni këtë faqe internet për përditësime. Ne do të japim detaje shtesë pasi të jemi në gjendje të rifillojmë shërbimet shtesë.: https://al.usembassy.gov/visas/nonimmigrant-visas/.

Nëse jeni një vizitor shqiptar në Shtetet e Bashkuara me një vizë jo-emigruese, dhe për shkak të krizës COVID-19 nuk do të jeni në gjendje të ktheheni në Shqipëri para skadimit të qëndrimit tuaj të lejuar: Ju duhet të aplikoni për të zgjatur qëndrimin tuaj drejtpërdrejt me USCIS duke plotësuar formularin I-539. Ju lutemi shihni më shumë informacion këtu: https://www.uscis.gov/i-539.

Informacion Urgjent për Aplikantët për Vizë në Lidhje me Koronavirusin e Ri. 

Shpalljet Presidenciale për Koronavirusin e Ri:Për të mbrojtur shëndetin publik, ekzistojnë katër shpallje presidenciale që pezullojnë hyrjen në Shtetet e Bashkuara të të gjithë qytetarëve që nuk kanë qënë fizikisht të pranishëm në cilindo nga 33 vendet (përfshirë vendet e zonës Shengen) gjatë periudhës 14-ditore para hyrjes së tyre ose përpjekjes për të hyrë në Shtetet e Bashkuara. Për më shumë informacion mbi kufizimet dhe përjashtimet e udhëtimit, ju lutemi vizitoni: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/covid-19-travel-restrictions-and-exceptions.html

CDC Zgjeron Kërkesat e Testit Negativ COVID-19 për të gjithë Pasagjerët Ajrorë që hyjnë në Shtetet e Bashkuara: Duke filluar nga data 26 janar 2021, të gjithë pasagjerët e linjave ajrore që udhëtojnë për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA), duke filluar nga mosha dy vjeç e lart, duhet të japin një test viral negativ COVID-19 të marrë brenda tre ditëve kalendarike të udhëtimit.  Si alternativë, udhëtarët për në SHBA, mund të paraqesin dokumentacion nga një institucion shëndetësor i licensuar, se janë shëruar nga COVID-19 në 90 ditët që i paraprijnë udhëtimit. Kontrolloni faqen e internetit të Qendrave të Konstrollit dhe Parandalimit të Sëmundjeve (CDC) për informacion më të hollësishëm.

Kjo kërkesë ndryshon nga procesi i aplikimit për vizë. Të gjitha Proklamatat Presidenciale që kufizojnë udhëtimin për shkak të COVID-19 mbeten në fuqi dhe vazhdojnë të zbatohen për udhëtarët e mundshëm, pavarësisht nga rezultatet e testit ose statusi i vaksinimit. Udhëtarët që mbajnë një “Përjashtim të Interesit Kombëtar”, gjithashtu mbeten subjekt i të gjitha kërkesave të zbatueshme të testimit para nisjes.

Për informacion shtesë mbi këtë kërkesë, ju lutemi vizitoni:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html

Për informacionin më të fundit COVID-19, ju lutem vizitoni:
https://al.usembassy.gov/updates_covid19/

Për pyetje në lidhje me caktimin e një takimi konsullor në pritje, ju lutemi na kontaktoni për udhëzime specifike, me:

Email: esee_contactus+al+info+en@visaops.net,
Internet: https://ais.usvisa-info.com/en-al/niv/information/contact_us, ose
Call center: +355 (0)4 530 2222

Ambasada Amerikane Tiranë po përpunon vetëm aplikimet për viza nga shtetas shqiptarë ose nga ata që kanë një leje qëndrimi shqiptare. Takimet e bëra nga shtetasit e vendeve të tjera që nuk i plotësojnë këto kërkesa do të anulohen.

Qëllimi i udhëtimit tuaj dhe të tjera fakte do të përcaktojnë llojin e vizës që ju duhet, sipas ligjit amerikan për emigrimin. Si aplikues për vizë, ju duhet të përcaktoni nëse i përmbushni të gjitha kriteret e kërkuara për kategorinë e vizës për të cilën po aplikoni.

Lexoni Listën e Kategorive të Vizave në faqen usvisas.state.gov për të përcaktuar se cila kategori vize është më e përshtatshme me qëllimin e vizitës tuaj në Shtetet e Bashkuara.

Një shtetas nga një vend i huaj që kërkon të hyjë në Shtetet e Bashkuara, duhet në fillim të marrë një vizë amerikane, e cila vendoset në pashaportën e udhëtarit, qe është edhe dokumenti për udhëtim i lëshuar nga vendi i shtetësisë së udhëtarit. Disa udhëtues ndërkombëtarë mund të përfitojnë mundësinë e udhëtimit në Shtetet e Bashkuara pa u pajisur me vizë, nëse ata plotësojnë kushtet për programin e Udhëtimit pa Vizë. Sektori i Vizave të kësaj faqeje ka informacion vetëm për vizat amerikane për shtetasit e huaj që dëshirojnë të udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara. (Shënim: Shtetasit e SHBA-së nuk kanë nevojë për vizë amerikane për të udhëtuar, por nëse planifikojnë të udhëtojnë jashtë vendit, mund të kenë nevojë për vizë të lëshuar nga Ambasada e vendit që dëshirojnë të vizitojnë.)

Për t’u lidhur me një përfaqësues të shërbimit ndaj klientit, ju lutemi të vizitoni faqen e kontaktit të GSS-së për më shumë informacion, ose përdorni kontaktet e mëposhtme:

  • E-mail: Për t’u lidhur me një përfaqësues të shërbimit ndaj klientit nëpërmjet postës elektronike, ju lutemi të shkruani tek: TiranaUSConsulate@state.gov
  • Telefon: Ju lutemi të kontaktoni me një përfaqësues të shërbimit ndaj klientit duke përdorur një nga këto numra telefoni:
    • Telefonuesit në Shqipëri: +355 4 4500037
    • Telefonuesit në Shtetet e Bashkuara: +1-703-520-2498
  • Skype: usvisaalbania

Departamenti i Shtetit administron procesin e vizave në mënyrë strikte por të drejtë, për të mbrojtur sa më mirë Shtetet e Bashkuara. Ne jemi të angazhuar ndaj transparencës thelbësore për të cilën Shtetet e Bashkuara janë dalluar gjithnjë. Ne mirëpresim dhe nxisim udhëtimin në Shtetet e Bashkuara. Ne ju premtojmë juve, aplikuesit të vizës, se: Ne do t’ju trajtojmë me dinjitet dhe respekt, edhe në rastin kur nuk mundet t’ju pajisim me vizë. Ne do t’ju trajtojmë në mënyrë individuale dhe rastin tuaj si specifik. Ne nuk do të harrojmë se, për ju, një intervistë për vizë mund të jetë një përvojë e re apo frikësuese, dhe se ju mund të jeni nervozë. Ne do të shfrytëzojmë kohën e kufizuar në shërbim të intervistës për të pasur një ide sa më të qartë të planeve dhe qëllimeve të udhëtimit tuaj. Ne do të përdorim burimet tona në dispozicion për të ndihmuar takimet për aplikantët në mënyrë të drejtë, për të mundësuar udhëtimin në kohë për biznes, studim apo detyrime të tjera të rëndësishme. Ne do të postojmë informacion të detajuar dhe të saktë mbi kriteret për vizë dhe procedurat e aplikimit në çdo faqe në internet të Ambasadës dhe Konsullatës. Ne do të japim informacion mbi oraret e pritjes për vizat jo-emigruese të çdo Ambasade apo Konsullate, të postuara në http://travel.state.gov Gjithashtu, nëse jeni një: Student, ne do të bëjmë të pamundurën për t’ju siguruar një takim dhe, nëse kualifikoheni, për t’ju dhënë vizën në kohën e fillimit të shkollës. Udhëtar mjekësor apo humanitar urgjent, ne do ta përshpejtojmë procedurën për ata që kanë urgjenca kërcënuese për jetën. Udhëtar tregtar, ne do të përcaktojmë mekanizmat e duhur për të thjeshtësuar udhëtimin për tregti dhe do të përshpejtojmë çështje me interes të veçantë për biznesin amerikan. Në të njëjtën kohë ne presim që ju, aplikuesi për vizë, të: Planifikoni udhëtimin dhe aplikimin tuaj për vizë sa më shpejt të jetë e mundur. Të plotësoni të gjithë aplikimin tuaj dhe saktë. Të jeni të qartë për qëllimet dhe planet tuaja. Të përgatiteni për intervistën duke qenë të aftë për të përshkruar qartësisht dhe saktësisht qëllimet tuaja.