Flag

An official website of the United States government

Agjencia e SHBA-së për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID)
2 MINUTA LEXUAR

Agjencia e  Shteteve të Bashkura për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) operon në Shqipëri që në vitin 1992. Që nga ajo kohë, USAID ka dhënë mbi 500 milionë dollarë asistencë për të mbështetur Shqipërinë në tranzicionin e saj drejt një demokracie me bazë të gjerë dhe të orientuar nga tregu.

Nën kuadrin e asistencës së huaj të Shteteve të Bashkuara, programi i USAID për zhvillim në Shqipëri rrit përgjegjësi dhe transparencë  më të madhe të qeverisë, zvogëlon korrupsionin, rrit  konkurrueshmërinë  në sektorin privat, përmirëson  shërbimin e kujdesit shëndetsor, ndihmon në sigurimin e furnizimin energjetik të sigurt dhe të përballueshëm, si edhe redukton trafikimin e qenieve njerezore. Në janar të vitit 2009, USAID filloi zbatimin e fazës së dytë të Programit të Sfidës së Mijëvjeçarit në Shqipëri   duke patur për synim reforma të tjera lidhur me problemet e korrupsionit në administratën publike dhe sistemin gjyqësor.