Flag

An official website of the United States government

Programi Folësi i Ambasadës
3 MINUTA LEXUAR

Programi Folësi i Ambasadës është krijuar për të shpjeguar politikat dhe kulturën Amerikane. Nëpërmjet këtij programi, Universitetet dhe shkollat e mesme shqiptare mund të kërkojnë që një zyrtar Amerikan të vizitojë studentët dhe nxënësit e tyre dhe të bisedojë me ata mbi disa tema. Temat variojnë nga prezantime të përgjithshme mbi Amerikën deri në çështje si Politika e Jashtme, Historia, Proçesi Zgjedhor dhe Kultura Amerikane. Për të kërkuar një Folës të Ambasadës, ju lutemi të dërgoni informacionin e kërkuar mëposhtë në adresën PASTirana@state.gov:

 • Emri
 • Emri i shkollës/organizatës
 • Vendndodhja
 • Adresa e E-mailit
 • Adresa e E-mailit
 • Tema
  • Arsimi në Shtetet e Bashkuara
  • Puna e një diplomati amaerikan
  • NATO
  • Politika e Jashtme e Shteteve të Bashkuara
  • Liria e shtypit
  • Të drejtat e Njeriut
  • Kultura Amerikane
  • Zhjedhjet në Shtetet e Bashkuara
  • Fugizimi i Grave
  • Vullnetarizmi
  • Sistemi Ligjor në Shtetet e Bashkuara
  • Historia e Shtetet të Bashkuara
  • Vizat
  • Tjetër