Votimi

Informacioni i Votimit për Qytetarët e SHBA në 2022

Regjistrimi për të votuar dhe dorëzuar një fletë votimi është i shpejtë, i lehtë dhe mund të behet nga kudo në botë.

Filloni me konfirmimin e regjistrimit të votuesve në shtetin tuaj. Disa shtete kërkojnë që votuesit që mungojnë të regjistrohen çdo vit, kështu që mund t’ju duhet të riregjistroheni. Shkoni te FVAP.gov për t’u lidhur me portalin e votuesve të shtetit tuaj për t’u regjistruar për të votuar, për të kërkuar një fletë votimi dhe më shumë. Pasi të konfirmoni regjistrimin tuaj, ndiqni disa hapa të thjeshtë për të votuar në zgjedhjet e vitit 2022 në SHBA:

1. Kërkoni fletën tuaj të votimit: Shumica e shteteve ofrojnë mundësinë për të kërkuar fletë votimi përmes portaleve të tyre zgjedhore shtetërore, të cilat mund t’i aksesoni lehtësisht përmes FVAP.gov. Ju gjithashtu mund të zgjidhni të plotësoni një Aplikim për Kartën Postare Federale (FPCA). Plotësimi i FPCA ju lejon të kërkoni fletëvotime në mungesë për zgjedhjet për zyrat federale (Presidenti, Senati i SHBA dhe Dhoma e Përfaqësuesve të SHBA) duke përfshirë zgjedhjet paraprake dhe zgjedhjet speciale gjatë vitit kalendarik në të cilin është dorëzuar. Formularët FPCA që janë plotësuar saktë dhe përfshijnë një nënshkrim dhe datë pranohen nga të gjithë zyrtarët e zgjedhjeve lokale në çdo shtet dhe territor të SHBA-së. Asistenti i lehtë në internet i FVAP mund t’ju ndihmojë me plotësimin e FPCA.

Pavarësisht nëse e kërkoni fletën tuaj të votimit përmes portalit të shtetit tuaj ose FPCA-së, ne ju inkurajojmë të zgjidhni opsionin për marrjen e fletëvotimit tuaj në mënyrë elektronike (me email, shkarkim në internet ose faks) kur është e mundur. Kjo është mënyra më e shpejtë për ju për të marrë fletën e votimit dhe siguron që ta keni në kohë për të kthyer një formular të plotësuar përpara afatit të fundit të shtetit tuaj.

2. Merrni dhe plotësoni fletën tuaj të votimit: Shteteve u kërkohet të dërgojnë fletëvotimet 45 ditë përpara zgjedhjeve të rregullta për zyrën federale dhe shtetet përgjithësisht dërgojnë fletëvotimet të paktën 30 ditë përpara zgjedhjeve paraprake. Shumica e shteteve ju lejojnë të konfirmoni dërgimin e fletëvotimit në internet.

3. Kthejeni fletën tuaj të votimit të plotësuar dhe të nënshkruar: Disa shtete ju lejojnë të ktheni fletën tuaj të votimit të plotësuar në mënyrë elektronike dhe të tjerët jo. Nëse shteti juaj kërkon që t’u ktheni me postë zyrtarëve të zgjedhjeve vendore formularët e votimit ose fletët e votimit në letër, ju mund ta bëni këtë nëpërmjet postës ndërkombëtare, shërbimit të korrierit profesional ose përmes postës diplomatike të Ambasadës së SHBA-së në Tiranë. Posta diplomatike ofron shërbim postar falas nga ambasadat dhe konsullatat në një strukturë të klasifikimit në SHBA. Ju lutemi, kini parasysh: duhet t’i vendosni fletët tuaja të votimit në zarfe të kthimit me pagesë postare ose në zarfe që përmbajnë tarifa të mjaftueshme postare në SHBA, në mënyrë që ato t’u dorëzohen autoriteteve përkatëse të zgjedhjeve lokale.

Nëse përdorni postën diplomatike, fletët e votimit mund të hidhen gjatë orarit të punës në çdo ditë që Ambasada është e hapur:

  • Ju mund t’i depozitoni fletët tuaja të votimit në portën kryesore të Ambasadës, që ndodhet në rruga e Elbasanit, dhe ato do të postohen në emrin tuaj
  • Paraqisni pasaportën tuaj amerikane për verifikimin e identitetit në portë.
  • Sigurohuni që zarfi juaj me pagesë të postës të jetë adresuar dhe vulosur siç duhet, në mënyrë që të siguroheni që të mos ketë vonesa në dorëzim.

Nëse keni nevojë për informacion më të detajuar se si të lëshoni fletën tuaj të votimit në ambasadë, ju lutemi dërgoni email ACSTirana@state.gov

Ju lutemi vini re se të gjithë vizitorët në Ambasadë i nënshtrohen kontrollit të sigurisë dhe nuk do t’ju lejohet të sillni pajisje elektronike, përfshirë telefonat celularë, brenda objektit. Ju lutemi vini re se mund të duhen deri në gjashtë javë që posta të arrijë në destinacionin e saj nëse dërgohet nga një ambasadë ose konsullatë nëpërmjet postës diplomatike. Të gjithë shtetasit amerikanë jashtë shtetit këshillohen të dorëzojnë formularët dhe fletëvotimet e tyre në përputhje me rrethanat.

Informacion në lidhje me kandidatët dhe çështjet: Burimet në Internet. Shkoni te faqja e lidhjeve FVAP për burime të dobishme për të ndihmuar kërkimin tuaj të kandidatëve dhe çështjeve. Informacionet jopartiake për kandidatët, të dhënat e tyre të votimit dhe qëndrimet e tyre për çështjet janë gjerësisht të disponueshme dhe të lehta për t’u marrë në internet. Ju gjithashtu mund të lexoni gazetat kombëtare dhe të vendlindjes në internet, ose të kërkoni në internet për të gjetur artikuj dhe informacione. Për informacion në lidhje me datat dhe afatet e zgjedhjeve, regjistrohuni në njoftimet e votimit të FVAP (vote@fvap.gov). FVAP gjithashtu ndan sinjalizimet e votimit përmes Facebook (@DODFVAP), Twitter (@FVAP) dhe Instagram (@fvapgov).

Mësoni më shumë në faqen e internetit të Programit Federal të Ndihmës së Votimit (FVAP), FVAP.gov. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me regjistrimin për të votuar jashtë shtetit, ju lutemi kontaktoni ACSTirana@state.gov për ndihmë.

Ndihma me Regjistrimin për të Votuar në Mungesë

Nuk ka dispozita ligjore që votimit të bëhet personalisht në ambasadat ose konsullatat e SHBA-së jashtë vendit. FVAP.gov ka burime gjithëpërfshirëse për t’ju ndihmuar, duke përfshirë zarfet e paguara me tarifë postare dhe formularët e nevojshëm (shih Formularët dhe Materialet Federale të Zgjedhjeve). Nëse nuk po gjeni atë që ju nevojitet në internet, zyra jonë në Ambasadën e SHBA-së në Tiranë mund të ndihmojë nënshtetasit amerikanë në plotësimin e formularit të regjistrimit ose materialeve të tjera zgjedhore për shtetin e tyre, të noterizojë firmat (nëse kërkohet) dhe të sigurojë informacione të tjera për votimin në mungesë. Nëse dëshironi ndihmë me këto shërbime, ju lutemi caktoni një takim duke përdorur kalendarin tonë online ose na dërgoni me email në ACSTirana@state.gov.