Çështje Veteranësh

Veteranët e forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara mund të jenë të përshtatshëm për një gamë të gjerë programesh dhe shërbimesh të ofruara nga Çështjet e Veteranëve.  Pranueshmëria për shumicën e përfitimeve bazohet vetëm pas shkarkimit nga shërbimi aktiv ushtarak nën betim përveç kushteve të pandershmërisë, ndërsa disa përfitime të caktuara kërkojnë shërbim gjatë kohës së luftës.  Nëse jeni i ri në Çështjet e Veteranëve, broshura elektronike “Federal Benefits for Veterans, Dependents and Survivors” do t’ju ndihmojë për të filluar.

Ju mund të jeni i përshtatshëm për përfitime të veteranëve, nëse jeni një:

  • Veteran, familjar i Veteranit;
  • Bashkëshorti/(ja) e mbijetuar, fëmija ose prindi i veteranit të vdekur;
  • Anëtar i shërbimeve me uniformë;
  • Rezervist i tashimë apo ish ose anëtar i Gardës Kombëtare.

Për më shumë informacion mbi përfitimet e veteranëve, ju lutemi vizitoni faqen e Internetit të Departamentit Amerikan të Çështjeve të Veteranëve “Veterans Services.”