Çështje Veteranësh

Anëtarët e shërbimit, Veteranët dhe përfituesit e tyre mund të aplikojnë për shërbime përfitimesh në faqen e internetit të Departamentit të Punëve të Veteranëve të SHBA-së në adresën www.va.gov. Njësia e Përfitimeve Federale (FBU) që ka juridiksion mbi përfituesit federalë të SHBA-së në Shqipëri, është e vendosur në Ambasadën e SHBA-së në Romë, të Italisë, dhe mund të kontaktohet për ndihmë nëse Veteranët dhe përfituesit kanë pyetje në lidhje me përfitimet dhe shërbimet.