Regjistrimi për Shërbimin Ushtarak

Sistemi Përzgjedhës i Shërbimit në Ushtrinë Amerikane (SSS) është një agjenci e pavarur federale.  Kjo nuk është pjesë e Departamentit të Mbrojtjes, por ajo ekziston për t’i shërbyer nevojave emergjente të ushtrisë Amerikane duke rekrutuar njerëz të pastërvitur, ose personel me aftësi profesionale të kujdesit shëndetësor, nëse urdhërohet nga Kongresi dhe Presidenti Amerikan në një krizë kombëtare.  Misionet e saj statutore përfshijnë gjithashtu të qenit të gatshëm për të administruar një program alternativ të shërbimit, në vend të shërbimit ushtarak, për meshkuj të klasifikuar si kundërshtar të ndërgjegjshëm të këtij shërbimi.

Kush Duhet të Regjistrohet?

Me disa përjashtime, të gjithë meshkujt qytetarë Amerikanë (duke përfshirë edhe personat me dy-shtetësi) dhe të gjithë meshkujt e huaj që banojnë në Shtetet e Bashkuara dhe territoret e saj duhet të regjistrohet brenda 30 ditëve që nga dita që mbushin 18 vjeç.  Ju lutemi shikoni tabelën e dhënë në faqen e Internetit të SSS “Kush Duhet të Regjistrohet” për të mësuar më shumë.

Si të Regjistrohemi?

SSS këshillon se mënyra me e lehtë dhe më e shpejtë për t’u regjistruar është nëpërmjet Internetit në faqen zyrtare të SSS “Regjistrimi nga Jashtë”.  Nëse kjo nuk është e mundshme, ju duhet të plotësoni formularin SSS Form 1M (PDF) dhe ta postoni në adresën e mëposhtme:

Selective Service System
Registration Information Office
P.O. Box 94739
Palatine, IL 60094-4739

Nëse keni vështirësi të shkarkoni formularinmund të caktoni një takim në internet me zyrën tonë dhe ne mund t’ju ndihmojmë në lidhje me këtë.

Si të Raportojmë Ndryshim Informacioni (Adrese)?

Pasi të regjistroheni, ju jeni i detyruar të njoftoni SSS brenda 10 ditëve nga çdo ndryshim informacion që keni dhënë në kartën e regjistrimit, si përshëmbull ndryshim adrese.  Ju duhet të raportoni ndryshimet deri në 1 Janar të vitit që ju mbushni 26 vjeç.  Ju duhet të përdorni formularin në Internet për ndryshim informacioni, në faqen e Internetit të SSS.

Çfarë Ndodh Nëse Unë Nuk Regjistrohem?

Regjistrimi është ligj.  Nëse ju dështoni për t’u regjistruar, ju mund të akuzoheni dhe dënoheni, dhe të ballafaqoheni me një gjobë deri në 250,000 dollarë dhe/ose me burgim deri në 5 vjet.  Edhe në qoftë se nuk akuzoheni, nëse ju dështoni për t’u regjistruar me Shërbimet Përzgjedhëse përpara se të mbushni moshë 26 vjeç, ju mund të vëreni se disa dyer do të jenë mbyllur përgjithnjë.  Vizitoni faqen e Internetit të SPSHU “Përfitimet dhe Ndëshkimet” për të mësuar më shumë.