Regjistrimi për Shërbimin Ushtarak

Sistemi i Përzgjedhës i Shërbimit në Ushtrinë Amerikane (SSS) është një agjenci e pavarur federale.  Kjo nuk është pjesë e Departamentit të Mbrojtjes, por ajo ekziston për t’i shërbyer nevojave emergjente të ushtrisë Amerikane duke rekrutuar njerëz të pastërvitur, ose personel me aftësi profesionale të kujdesit shëndetësor, nëse urdhërohet nga Kongresi dhe Presidenti Amerikan në një krizë kombëtare.  Misionet e saj statutore përfshijnë gjithashtu të qenit të gatshëm për të administruar një program alternativ të shërbimit, në vend të shërbimit ushtarak, për meshkuj të klasifikuar si kundërshtar të ndërgjegjshëm të këtij shërbimi.

Kush Duhet të Regjistrohet?

Me disa përjashtime, të gjithë meshkujt qytetarë Amerikanë (duke përfshirë edhe personat me dy-shtetësi) dhe të gjithë meshkujt e huaj që banojnë në Shtetet e Bashkuara dhe territoret e saj duhet të regjistrohet brenda 30 ditëve që nga dita që mbushin 18 vjeç.  Ju lutemi shikoni tabelën e dhënë në faqen e Internetit të SSS “Kush Duhet të Regjistrohet” për të mësuar më shumë.

Si të Regjistrohemi?

  • Në Internet: SSS këshillon se mënyra me e lehtë dhe më e shpejtë për t’u regjistruar është nëpërmjet Internetit në faqen zyrtare të SSS.  Nëse jeni një mashkull qytetar Amerikan, nga mosha 18 deri në 25, dhe jetoni jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ju mund të regjistroheni me Shërbimet Ushtarake duke plotësuar formularin e dhënë në faqen e Internetit të SSS “Regjistrimi nga Jashtë.”Ju duhet të keni një Numër Sigurimesh Shoqërore për t’u regjistruar dhe duhet të jeni të paktën 17 vjet e 3 muaj (nëse nuk keni mbushur moshën e regjistrimit, ju do të regjistroheni nga SSS kur të mbushni moshën 18 vjeç).  Brenda 3 javëve pas regjistrimit, ju do të merrni me postë Njoftimin e Regjistrimit.  Ju mund të verifikoni numrin tuaj të regjistrimit në Internet duke vizituar faqen e Internetit të SSS “Kontrolli i Regjistrimit”.
  • Në Ambasadë: SSS rekomandon fuqimisht përdorimin e Internetit për t’u regjistruar, gjithsesi, kur kjo nuk është absolutisht e mundshme, zyrtari konsullor i emëruar si regjistrues nga SSS, mund t’ju regjistrojë me anë të një formulari dhe të verifikojë nështetësinë tënde Amerikane.

Si të Raportojmë Ndryshim Informacioni (Adrese)?

Pasi të regjistroheni, ju jeni i detyruar të njoftoni SSS brenda 10 ditëve nga çdo ndryshim informacion që keni dhënë në kartën e regjistrimit, si përshëmbull ndryshim adrese.  Ju duhet të raportoni ndryshimet deri në 1 Janar të vitit që ju mbushni 26 vjeç.  Ju duhet të përdorni formularin në Internet për ndryshim informacioni, në faqen e Internetit të SSS.

Çfarë Ndodh Nëse Unë Nuk Regjistrohem?

Regjistrimi është ligj.  Nëse ju dështoni për t’u regjistruar, ju mund të akuzoheni dhe dënoheni, dhe të ballafaqoheni me një gjobë deri në 250,000 dollarë dhe/ose me burgim deri në 5 vjet.  Edhe në qoftë se nuk akuzoheni, nëse ju dështoni për t’u regjistruar me Shërbimet Përzgjedhëse përpara se të mbushni moshë 26 vjeç, ju mund të vëreni se disa dyer do të jenë mbyllur përgjithnjë.  Vizitoni faqen e Internetit të SPSHU “Përfitimet dhe Ndëshkimet” për të mësuar më shumë.