Regjistrimi për Shërbimin Ushtarak

Ambasadat dhe konsullatat Amerikane ndihmojnë në Regjistrimin e Shërbimit Ushtarak për nënshtetasit Amerikanë me programin e saj të regjistrimit jashtë vendit.

Në këtë kohë, faqja e internetit të këtij shërbimi është përkohësisht i padisponueshëm për nënshtetasit Amerikanë që jetojnë jashtë SHBA-së për t’u regjistruar. Për arsye sigurie, regjistruesit duhet të plotësojnë formularin e mëposhtëm dhe ta dërgojnë me postë në adresën:

Selective Service System
Registration Information Office
P.O. Box 94739
Palatine, IL 60094-4739

Formulari i Regjistrimit për Shërbimin Ushtarak (PDF 49 KB)