Kërkesat për Foto

Ju duhet të paraqesni një fotografi me çdo aplikim për pasaportë si më poshtë.

  • Të jetë me përmasa 5cm x 5cm katrore.
  • Të jetë me ngjyra dhe jo më shumë se 6 muaj e vjetër.
  • Të jetë e qartë/pastër ku tregohet ngjyra e vërtetë/origjinale e lëkurës.  Mos përdorni filtra digjital si në mediat sociale.
  • Të jetë bërë nga një profesionit.
  • Të mos ketë syze.  Hiqini syzet kur të bëni fotografinë.
  • Të jetë me sfond të bardhë
  • Mos e ngjisni fotografinë në aplikim.

Për të evituar vonesat, ju lutemi sigurohuni që fotografia të plotësojë të gjitha kërkesat/kushtet ndryshe nuk do të pranohet.