Shërbime Pasaporte

Ambasada e SHBA-së në Tiranë do të rifillojë të ofrojë shërbime të kufizuara në datën 2 dhjetor 2020, ku përfshihen aplikimet dhe rinovimet e pasaportave, Raportet Konsullore të Lindjes Jashtë SHBA-së (CRBA) dhe shërbimet noteriale.  Disponueshmëria e datave dhe orareve të takimit është e kufizuar pasi na lejon të marrim masa paraprake për të siguruar shëndetin dhe mirëqenien e të gjithë punonjësve të Ambasadës, si dhe atyre që u shërbejmë.  Koha e pritjes për takimet mund të jetë më e gjatë se normalja. Ne e vlerësojmë durimin e vazhdueshëm dhe bashkëpunimin tuaj me të gjitha masat e nevojshme të sigurisë.

Ju mund të caktoni një takim duke ndjekur lidhjet mëposhtme.  Për çështje më urgjente, ju lutemi na kontaktoni direkt në ACSTirana@state.gov.

Aktualit, ambasada e SHBA-së në Tiranë ofron shërbime vetëm për pasaporta emergjente për nënshtetasit Amerikanë që kanë nevojë të udhëtojnë urgjent dhe nuk kanë një pasaportë të vlefshme.

Zgjedhni Shërbimin që Kërkoni

Nëse pasaporta juaj është dëmtuar në mënyrë të konsiderueshme, veçanërisht kapaku ose fleta ku shfaqen të dhënat tuaja personale dhe fotografia, dhe nëse dëshironi ta zëvendësoni, do t’ju duhet të sillni, përveç të tjerave si më poshtë, edhe një deklaratë me shkrim për rrethanat se si, kur dhe ku është dëmtuar pasaporta

Në përgjithësi, aplikantët për pasaportë mund të shoqërohen nga pjestarët e afërt të familjes ndërsa për të miturit ata shoqërohen nga prindërit përpara se të hyjnë në ambasadë.  Por ka edhe raste kur mund të shoqërohen edhe nga avokatë në intervistën e tyre.  Pjesëmarrja e ndonjë pale të tretë, si për shumbull avokatët, që shoqërojnë aplikantin gjatë intervistës duhet t’i nënshtrohen parametrave të mëposhtëm për të siguruar një proces të rregullt të intervistimit dhe për të ruajtur integritetin e gjykimit të aplikimit:

[përkthimi vjen së shpejti – ndërkohë mund të lexoni versionin në Anglisht duke shtypur lidhjen në krah të djathtë të kësaj faqe.]