Shërbime Pasaporte

Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar një Rregullore Përfundimtare më datë 31 janar 2018, ku shkruan se do të rriste çmimin e ekzekutimit të një pasaporte.  Çmimi i ekzekutimit të një pasaporte është bërë 35 dollarë që prej datës 2 prill 2018.  Më shumë informacion në Anglisht këtu.

Ambasada Amerikane në Tiranë ofron shërbime rutinë për pasaporta për qytetarët Amerikanë vetëm me anë të takimeve të caktuara paraprakisht. Ju lutemi zgjedhni një nga shërbimet e mëposhtme për pasaportë për të ditur në lidhje me dokumentacionin që kërkohet.

SHËNIM: Nëse pasaporta juaj është dëmtuar në mënyrë të konsiderueshme, veçanërisht kapaku ose fleta ku shfaqen të dhënat tuaja personale dhe fotografia, do t’ju duhet të aplikoni për një pasaportë të re.  Nëse jeni një i rritur (i moshës 16 vjeç e lart), ju lutemi ndiqni udhëzimet e dhëna në faqen tonë të internetit “Pasaportë për të Rritur për Herë të Parë”.  Për fëmijët (nën moshën 16 vjeç), ju lutemi ndiqni udhëzimet në faqen “Pasaportë për Fëmijët”.

Zgjidhni Shërbimin që Kërkoni