Shërbime Pasaporte

Ambasada Amerikane në Tiranë ofron shërbime rutinë për pasaporta për qytetarët Amerikanë vetëm me anë të takimeve të caktuara paraprakisht. Ju lutemi zgjedhni një nga shërbimet e mëposhtme për pasaportë për të ditur në lidhje me dokumentacionin që kërkohet.

SHËNIM: Nëse pasaporta juaj është dëmtuar në mënyrë të konsiderueshme, veçanërisht kapaku ose fleta ku shfaqen të dhënat tuaja personale dhe fotografia, do t’ju duhet të aplikoni për një pasaportë të re.  Nëse jeni një i rritur (i moshës 16 vjeç e lart), ju lutemi ndiqni udhëzimet e dhëna në faqen tonë të internetit “Pasaportë për të Rritur për Herë të Parë”.  Për fëmijët (nën moshën 16 vjeç), ju lutemi ndiqni udhëzimet në faqen “Pasaportë për Fëmijët”.

Zgjidhni Shërbimin që Kërkoni

Në përgjithësi, aplikantët për pasaportë mund të shoqërohen nga pjestarët e afërt të familjes ndërsa për të miturit ata shoqërohen nga prindërit përpara se të hyjnë në ambasadë.  Por ka edhe raste kur mund të shoqërohen edhe nga avokatë në intervistën e tyre.  Pjesëmarrja e ndonjë pale të tretë, si për shumbull avokatët, që shoqërojnë aplikantin gjatë intervistës duhet t’i nënshtrohen parametrave të mëposhtëm për të siguruar një proces të rregullt të intervistimit dhe për të ruajtur integritetin e gjykimit të aplikimit:

[përkthimi vjen së shpejti – ndërkohë mund të lexoni versionin në Anglisht duke shtypur lidhjen në krah të djathtë të kësaj faqe.]