Kontakte Emergjence

Shtetasit Amerikanë në Emergjencë, ju lutemi telefononi: +355-4224-7285
Jashtë orarit të punës, kontaktoni: +355-4224-7285
Jashtë Shqipërisë: +355-4224-7285

Në rast se keni emergjencë ku përfshihet një qytetar Amerikan, ju lutemi telefononi në numrin e mësipërm dhe kërkoni të flisni me Sektorin për Shërbimet e Qytetarëve Amerikanë gjetër orarit të punës, ose me zyrtarin në detyrë nëse Ambasada është e mbyllur.

Shërbimet urgjente përfshijnë:

Vini re se stafi i Sektorit të Shërbimeve për Qytetarët Amerikanë nuk mund të përgjigjet pyetjeve apo ankesave mbi vizat.