Vdekja e një Qytetari Amerikan

Sektori i Shërbimeve për Qytetarët Amerikanë (ACS) në Ambasadën Amerikane në Tiranë mund të ndihmojë familjen dhe miqtë në rast vdekje të një qytetari Amerikan në Shqiperi.  Sektori ACS mund të veprojë si ndërmjetës në sistemimin e mbetjeve mortore dhe të ndihmojë me sendet personale.  Familja apo përfaqësuesi ligjor i familjes duhet të paguajë të gjitha shërbimet e varrimit si dhe kostot e transportimit apo edhe gjërat personale (nëse ka).  Sektori ACS do të punojë me agjencinë funerale që është përzgjedhur nga familja për të siguruar dokumentacionin e nevojshëm për transportimin e mbetjeve mortore për në SHBA.

Edhe nëse nuk është e nevojshme ndihma jonë për të, vdekja e një qytetari Amerikan në Shqipëri (turist apo rezident) duhet njoftuar me sektorin ACS unit në mënyrë që ne të lëshojmë Raportin Konsullor të Vdekjes së një Qytetari Amerikanë Jashtë.  Ky dokument është i nevojshëm për të zgjidhur problemet ligjore në SHBA.

Njoftimi i Vdekjes së një Qytetari Amerikan

Vdekja e një qytetrai Amerikan në Shqipëri duhet të raportohet sa më shpejt të jetë e mundur.  Ju lutemi merrni në telefon në numrin +355-(0)-4224-7285 dhe kërkoni të flisni me sektorin e Shërbimeve të Qytetarëve Amerikanë (ACS) gjatë orarit zyrtar ose me oficerin e rojes jashtë orarit zyrtar.  Kur të njoftoni për vdekjen, ju lutemi përgatituni të jepni sa më shumë informacion të jetë e mundur, duke përfshirë emrin e plotë të të ndjerit, datën dhe vendin e lindjes, numrin e pasaportës, datën dhe vendin e vdekjes, shkakun e vdekjes, dhe vendin ku është varrosur.

Njeriu më i Afërt i të Ndjerit

Kur ne mësojmë për vdekjen e një qytetari Amerikan në Shqipëri, ne do të njoftojmë njeriun më të afërt sa më shpjet të jetë e mundur.

Në përgjithësi, njeriu më i afërt është bashkëshorti(ja), fëmijët e rritur, prindërit, ose vëllezërit apo motrat.  Ne preferojmë që të zbatojmë dëshirat e njeriut më të afërt kur bëhet fjalë për sistemimin e të ndjerit dhe për gjërat personale.  Ne do të pyesim njeriun më të afërt të plotësojë, noterizojë, dhe të na dërgojë Dëshminë e Bashkëshortit(es) ose të Njeriut më të Afërt (në Anglisht: Affidavit of Surviving Spouse or Next of Kin).  Kjo dëshmi nuk është testament, por një lloj prokure që ne të kemi mundësi të ndihmojmë familjen.

Sistemimi i Mbetjeve Mortore

Varrosja: Qytetarët e huaj që vdesin në Shqipëri mund të varrosen në këtë vend pavarësisht mbi statusin e rezidencës së tyre.  Ata mund të varrosen në varreza publike apo fetare.  Fillimisht duhet marrë një “Leje Varrimi” nga zyrat e gjendjes civile (kjo gjë zakonisht merret në momentin kur merr edhe certifikatën lokale të vdekjes).  Tarifat për varrim ndryshojnë nga 40,000 ALL në 70,000 ALL, në varësi të vendit të varrosjes.  Kostot për arkivolin ndryshojnë nga 30,000 ALL në 280,000 ALL.  Arkivolet hermetike speciale që plotësojnë kushtet ndërkombëtare për transportimin e mbetjeve gjenden në treg.

Djegja: Nuk ka vende ku mund të djegësh kufomën në Shqipëri.

Zhvarrosja: Zhvarrosja mund të ndodhë pas 15 vitesh dhe vetëm me lejen e bashkisë apo komunës që administron varrezat. Anëtarët e famijes apo përfaqësuesi ligjor mund të kërkojë zhvarrosje pas 5 vitesh nga data e varrimit.  Zhvarrosja mund të ndodhë më përpara edhe me urdhër gjykate apo prokurori për çështje hetimi.  Mund të ketë tarifa zhvarrimi.

Balsamimi: Nuk ka bende ku të balsamosh në Shqipëri.  Gjithsesi, ligji Shqiptar e lejon varrimin e kufomave të balsamosura vetëm në varreza që kanë lejen për të varrosur kufoma të tilla.

Transportimi i Mbetjeve Mortore në Shtetet e Bashkuara: Nëse njeriu më i afërm dëshiron të transportojë të ndjerin për varrosje në SHBA, një agjenci funerale në Shqipëri duhet të bashkëpunojë me një agjenci funerale në SHBA sipas zgjedhjes së familjarëve.

Shpenzimet e agjencisë funerale në Shqipëri, duke përfshirë edhe dokumentacionin përkatës, tarifat e morgut apo autopsisë (nëse ka), si dhe arkivolin special dhe transportimin për në shkojnë nga 410,000 ALL në 500,000 ALL (pa përfshirë biletën e aeroplanit).  Shumica e agjencive funerale në Shqipëri kërkojnë të bëjnë pagesën paraprakisht.

Paratë mund të transferohen nga SHBA duke përdorur kompani private si Western Union, ose nëpërmjet sistemit OCS/TRUST të Departamentit Amerikan të Shtetit ose të transferohen drejtpërdrejt në llogarinë bankare të agjencisë funrele në Shqipëri.

Lista e Agjencive Funerale

Vini Re: Ambasada Amerikane në Tiranë, Shqipëri, nuk merr përgjegjësi ose detyrim për aftësinë profesionale ose reputacionin e, ose e cilësisë së shërbimeve të ofruara nga, objektet e mëposhtme. Përfshirja në këtë listë është në asnjë mënyrë një miratim nga ana e Departamentit të Shtetit apo të Ambasadës së SHBA. Emrat janë të renditur sipas rendit alfabetik, dhe mënyra në të cilin ato duken nuk ka rëndësi tjetër. Të dhënat në listë për kredencialet profesionale, fushat e ekspertizës, dhe aftësinë e gjuhës janë siguruar direkt nga objektet.

Alba 2000
Adresa 1: Rr. Dibres, Nr. 302, Tiranë
Adresa 2: Rr. Durresit, Tiranë
Tel: +355-(0)-4236-0639; +355-(0)-4223-2921
Cel: +355-(0)68-203-6063; +355-(0)68-204-7089
Faks: +355-(0)-4236-3069; +355-(0)-4223-2921
Email: funeral_alba_2000@hotmail.com
24 orë shërbim.  Përfshin shërbime funerale në të gjithë Shqipërinë.

Perla 1
Sheshi Kont Uran, Nr. 39
Tiranë
Tel: +355-(0)-4222-1578
Cel: +355-(0)68-209-2228; +355-(0)68-203-4712
24 orë shërbim.  Përfshin shërbime funerale në të gjithë Shqipërinë.

Perla 2
L. Kala, Pranë Vilës Perla
Elbasan
Tel: +355-(0)54-240-097
Cel: +355-(0)68-207-0166; +355-(0)68-208-6936
24 orë shërbim.  Përfshin shërbime funerale në të gjithë Shqipërinë.

Tibos
Rr. Qemal Stafa
Tiranë
Tel: +355-(0)-4234-5785
Cel: +355-(0)68-206-0057; +355-(0)68-206-0058
Email: funeraltibos@yahoo.com
24 orë shërbim.  Përfshin shërbime funerale në të gjithë Shqipërinë.

Raporti Konsullor i Vdekjes Jashtë SHBA

Në Shtetet e Bashkuara, një “Raport i Vdekjes së një Qytetari Amerikan Jashtë SHBA” (CRODA) që lëshohet nga Ambasada në përgjithësi bazohet nga certifikata lokale e vdekjes për të sistemuar cçështjet ligjore që mund të hapen në SHBA si pasojë e vdekjes së personit.  CRODA është një raport që jep fakte në lidhje me vdekjen e një qytetari Amerikan, mbi sistemimin e mbetjeve mortore, dhe për kujdestarinë e sendeve personale të të ndjerit.  Raporti i Vdekjes bazohet mbi certifikatën e huaj të vdekjes, dhe nuk mund të plëshohet derisa certifikata e huaj e vdekjes është lëshuar.  Zakonisht kërkon dy deri në tre javë për lëshimin e CRODA, në varësi të certifikatës së vdekjes lokale.

Ne i japim familjes deri në 20 kopje pa pagesë në momentin e lëshimit të CRODA.  Për kopje shtesë, mund t’i kërkoni Departamentit Amerikan të Shtetit sipas faqes së tyre të intenetit.

Certifikata Lokale e Vdekjes

Certifikatat e vdekjes Shqiptare lëshohen nga zyrat e gjendjes civile me juridiksion mbi vendin e regjistrimit të të ndjerit ose sipas vendit të vdekjes.  Nëse i ndjeri nuk ka lindur në Shqipëri, familjes do t’i duhet të ketë një certifikatë lindje Amerikane me vulën apostile në mënyrë që të regjistrohet në zyrat e gjendjes civile si person dhe pastaj të marrë certifikatën e vdekjes (kjo rregullore po rishikohet nga autoritetet Shqiptare).

Certifikata është në gjuhën Shqipe dhe kushton 50 ALL ose, ajo në shumë gjuhë për një tarifë më të lartë.

Autopsia

Sipas ligjit Shqiptar, autopsia mund të bëhet në rastet kur personeli mjeksor beson se është e nevojshme të gjendet shkaku i vdekjes së të ndjerit, ose kur kërkohet nga njeriu më i afërt i familjes.

Gjithashtu mund të bëhet një autopsi mjeko-ligjore kur urdhërohet kështu nga prokurori ose me vendim gjykate.

Për autopsinë dhe për qëndrimin në morg të trupit ka tarifa që shkojnë nga 5,000 ALL në 6,500 ALL në ditë.

Transportimi i Kufomave në Shqipëri

Për të transportuar mbetje mortore nga SHBA në Shqipëri, duhet kontaktuar Ambasada Shqiptare në Washington për të marrë dokumentacionin e nevojshëm.  Agjencitë funerale në SHBA mund t’ju ndihmojnë me këtë proces.

Për më shumë informacion mbi dërgimin e mbetjeve mortore nga Shtetet e Bashkuara në një vend të huaj, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të Shoqatës Amerikane të Agjencive Funerale (NFDA).

Informacion Shtesë

Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të Departamentit Amerikan të Shtetit “Raporti Konsullor i Vdekjes.”