Si të Aplikoni për një CRBA

Në mbështetje të përpjekjeve të Qeverisë së Shqipërisë për të parandaluar shpërndarjen e COVID-19 duke limituar grumbullimet publike dhe rritjen e distancës sociale, Ambasada e SHBA-së ka anuluar të gjitha shërbimet konsullore për nështetasit Amerikanë përveç rasteve emergjente.  Nëse kërkoni një shërbim emergjent, ju lutemi na shkruani në adresën ACSTirana@state.gov.

Shënim: Informacioni i mëposhtëm është vetëm për aplikantët nën moshën 18 vjeç.  Nëse ju jeni 18 vjeç e sipër dhe po përpiqeni të përfitoni nënshtetësinë Amerikane nga prindi Amerikan, ju lutemi ndiqni udhëzimet e dhëna në faqen tonë të internetit “Pretendimi i Nënshtetësisë”.

Si të Aplikoni

Për të aplikuar për një CRBA për fëmijën tuaj:

    1. Vizitoni Pranueshmëria për një CRBA, në faqen tonë për të konfirmuar nese fëmija juaj kualifikohet ose jo.  Në varësi të rrethanave të lindjes, prindi Amerikan duhet të plotësojë disa kërkesa të caktuara të pranisë fizike në SHBA.  Vini re se tarifat e aplikimit nuk kthehen nëse fëmija juaj nuk kualifikohet.
    2. Përgatisni dokumentat bazuar në Listën e Dokumentacionit (PDF 407 KB).  Ju lutemi vendosni një [X] për secilin dokument që do të paraqesni.  Vini re se për disa nga dokumentat e kërkuara ju duhet të sillni origjinalin së bashku me fotokopjen sipas udhëzimit.  Dokumentat duhet të vendosen sipas rradhës së listës, me origjinalin në krye të fotokopjes.
    3. Pasi të keni përgatitur të gjithë dokumentacionin e kërkuar në listë, ju lutemi caktoni një takim sipas Kalendarit të Takimeve.  Nuk pranohen aplikime pa caktuar një takim paraprakisht.  Fëmija duhet të jetë i pranishëm gjatë intervistës së bashku me prindërit.  Tarifa e aplikimit është 100 dollarë dhe paguhet ditën e takimit në konsullatë.  Pagesa mund të kryhet me dollarë, me lekë, ose me kartë krediti.

Aplikimi për Pasaportë për Fëmijën

Shumica e prindërve zgjedhin të aplikojnë edhe për pasaportën e parë Amerikane për fëmijën e tyre në të njëjtën kohë me CRBA.  Ju lutemi vini re se prindërit duhet të jenë prezent gjatë aplikimit për pasaportë (ose prindi që nuk mund të paraqitet duhet të plotësojë Formularin DS-3053 (PDF 41.23 KB)) për të dhënë pëlqimin e tij/saj për lëshimin e pasaportës).  Udhëzimet për aplikimin ndodhen në listën e dokumentacionit.

Koha e Përpunimit të Aplikimit

CRBA prodhohet në SHBA.  Zakonisht duhen rreth 15 ditë që nga dita e miratimit që ju ta merrni atë në dorë.

Pyetje?

Nëse kërkoni informacion që nuk e gjeni në faqen tonë të internetit, ju lutemi na kontaktoni në adresën ACSTirana@state.gov.