Lindje

Një fëmijë i lindur jashtë SHBA-së nga një prind apo prindër qytetarë Amerikanë ka të drejtë të marrë nënshtetësinë Amerikane nëse prindi apo prindërit plotësojnë kushtet për të t’i dhënë nënshtetësinë Amerikane fëmijës sipas Aktit Amerikan të Nështetësisë dhe Emigracionit.  Qytetarët Amerikanë që plotësojnë këto kushte duhet të aplikojnë për një Raport të Lindjes Jashtë SHBA (CRBA) për fëmijën e tyre nën moshën 18 vjeç.

Mbi moshën 18 vjeç? Ju lutemi lexoni udhëzimet në faqen tonë “Shërbime Shtetësie” nëse pretendoni shtetësinë Amerikane.