Ndihmë Juridike

Ambasada Amerikane në Tiranë, nuk mban përgjegjësi apo detyrim për aftësinë profesionale ose reputacionin, ose cilësinë e shërbimeve të ofruara nga personat apo firmat në vijim.  Përfshirja në këtë listë është në asnjë mënyrë një mbështetje nga Departamenti i Shtetit apo i Ambasadës Amerikane.  Emrat janë vendosur sipas rendit alfabetik, dhe renditja në të cilën shfaqen nuk ka rëndësi tjetër.  Informacioni në listë për kredencialet profesionale, fushat e ekspertizës dhe aftësinë e gjuhës janë siguruar direkt nga avokatët.  Ju mund të merrni informacion shtesë në lidhje me individët duke kontaktuar me Dhomën Kombëtare të Avokatisë së Shqipërisë.

Qytetarët Amerikanë që udhëtojnë apo banojnë në Shqipëri, janë subjekt i ligjeve dhe rregullave të këtij vendi.  Ambasada Amerikane nuk ka juridiksion të çështjeve juridike në Shqipëri, dhe ne e kemi të ndaluar të japim këshilla ligjore apo shërbime të këtij lloji (22 CFR 92.81).

Vini re:  Informacioni në këtë faqe, në lidhje me ligjet dhe rregullat e Shqipërisë jepet vetëm si informacion i përgjithshëm dhe nuk mund të jetë plotësisht i saktë në raste të veçanta.  Pyetjet që kërkojnë interpretim të ligjeve Shqiptare duhet t’i drejtohen avokatëve vendor.

Listat e Personave apo Zyrave që Ofrojnë Shërbime Ligjore

Shënim, lista e mëposhtme përmban vetëm kontaktin e drejtpërdrejt.  Për detaje mbi avokatin, ju lutemi shkarkoni dhe/ose shtypeni Listën e Avokatëve dhe Përmbaruesve Privatë (PDF 339 KB).

Mr. Agron Alibali
Tirana
Email: agron.alibali@ffconsulting.al

Mr. Alfred Rushaj
Tirana
Cell: +355692020915; Email: alfred.rushaj@ffconsulting.al

Ms. Alketa Uruci
Tirana
Email: auruci@bogalaw.com

Mr. Andi Mani
Tirana
Cell: +355694008039; Email: amani@kh-lawfirm.com

Mr. Artan Bozo
Tirana
Cell: +355682030420; Email: artan@bozolaw.al

Mr. Artur Asllani
Tirana
Cell: +355682093083; Email: aasllani@tonucci.com

Mr. Besim Peka
Tirana
Cell: +355672534200; +355673213190; Email: info@pekalaw.com

Mr. Bledar Cenameri
Tirana
Cell: +355694085520; Email: bcenameri@cenameri.com

Ms. Edlira Tartari
Tirana
Cell: +355692970038; Email: edtartari@libero.it

Ms. Elda Harecari
Durres
Cell: +355684055889

Mr. Erald Topi
Tirana
Cell: +355689005490; Email: etopi@putopartners.com

Mr. Erlir Puto
Tirana
Cell: +355682090608; Email: eputo@putopartners.com

Mr. Genc Boga
Tirana
Email: gboga@bogalaw.com

Mr. Gerhard Velaj
Tirana
Email: gvelaj@bogalaw.com

Mr. Idlir Tivari
Durres
Cell: +355684055889

Mr. Ilir Zoto
Vlore
Cell: +355693820555

Ms. Jonida Skendaj
Tirana
Email: jskendaj@bogalaw.com

Mr. Julian Mertiri
Tirana
Cell: +355684066838; Email: julian.mertiri@studiobraka.com

Mr. Loren Lico
Tirana
Cell: +355694052747; Email: lorenlico@hotmail.com

Ms. Merita Gjorga
Elbasan
Cell: +355684051156; Email: meritagjorga@yahoo.com

Ms. Renata Leka
Tirana
Email: rleka@bogalaw.com

Mr. Rezart Spahia
Tirana
Email: rezart.spahia@ffconsulting.al

Mr. Shpati Hoxha
Tirana
Email: shpati.hoxha@hmh.al

Mr. Sokol Elmazaj
Tirana
Email: selmazi@bogalaw.com

Boga & Associates
Tirana
Tel: +35542251050
Fax: +35542251055
Email: boga@bogalaw.com
Web: http://www.bogalaw.com/

Bozo & Associates
Tirana
Tel: +35542268048
Fax: +3554500677
Email: info@bozolaw.al
Web: http://www.bozolaw.al/en/

CLO Legal Solutions
Tirana
Tel: +355(0)44314122
Fax: +355(0)44314122
Web: www.cenameri.com

Fatmir Braka Partners & Associates
Tirana
Tel: +35542235673
Fax: +35542235673
Email: info@studiobraka.com
Web: http://www.studiobraka.com/

Frost & Fire Consulting
Tirana
Tel: +355(0)44500230
Fax: +355(0)44500239
Email: info@ffconsulting.al
Web: http://www.ffconsulting.al/

Hoxha, Memi & Hoxha
Tirana
Tel: +35542274558
Fax: +35542244047
Email: info@hmh.al
Web: http://hmhlaw.info/

K & H Lawfirm
Tirana
Tel: +355(0)42237064
Fax: +355(0)4240893
Email: info@kh-lawfirm.com

Lico & Associates
Tirana
Email: info@licolaw.com
Web: http://www.licolaw.com/

Peka Law
Tirana
Tel: +355672534200
Email: info@pekalaw.com
Web: http://pekalaw.com/

Puto, Topi & Partners
Tirana
Tel: +35544533451
Fax: +35544533451

Tartari & Tartari
Tirana
Tel: +35542247191

Tivari & Harecari
Durres
Tel: +35552227085
Fax: +35552227085
mail: info@studioligjore.info; info@lawfirmalbania.com; info@studioligjore.al
Web: www.studioligjore.info; www.lawfirmalbania.com; www.studioligjore.al

Tonucci & Partners Albania
Tirana
Tel: +35542250711/2/
Fax: +35542250713
Email: tirana@tonucci.com
Web: https://tonucci.com/en/

Zoto Law Office
Vlore
Tel: +35533227262
Fax: +35533227262
Email: zotosoffice@gmail.com

Mr. Vasil Shandro
Tirana
Cell: +355672003690; Email: vshandro@aol.com; vshandro@gmail.com