Flag

An official website of the United States government

Pjesëmarrja e Një Pale të Tretë në Intervistë
2 MINUTA LEXUAR

Në përgjithësi, prindërit e fëmijës që po aplikon për certifikatë mund të shoqërojnë fëmijën e tyre në ambasadë.  Por ka edhe raste kur mund të shoqërohen edhe nga avokatë në intervistën e tyre.  Pjesëmarrja e ndonjë pale të tretë, si për shumbull avokatët, që shoqërojnë aplikantin gjatë intervistës duhet t’i nënshtrohen parametrave të mëposhtëm për të siguruar një proces të rregullt të intervistimit dhe për të ruajtur integritetin e gjykimit të aplikimit:

[përkthimi vjen së shpejti – ndërkohë mund të lexoni versionin në Anglisht duke shtypur lidhjen në krah të djathtë të kësaj faqe.]