Flag

An official website of the United States government

Informacion i rëndësishëm për Shërbimet e Qytetarëve të SHBA

Metodat dhe Detajet e Pagesës

Pagesat bëhen vetëm në momentin e aplikimit në konsullatë me para në dorë (dollarë ose leke), ose me kartë krediti.  Paratë që kanë njolla boje nuk do të pranohen.  Arkëtari ynë pranon para në dorë dhe karta krediti (Visa, Master Card, American Express, Diners Club, dhe Discover).  Çeqet apo urdhëresat Bankare nuk pranohen.

Për më shumë informacion mbi tarifat e pasaportave, vizitoni faqen e internetit të Departamentit Amerikan të Shtetit.

Takimet dhe Vendndodhjet

Ju mund të caktoni një takim nëpërmjet Kalendarit Konsullor.

Për çështje më urgjente, ju lutemi na kontaktoni direkt në ACSTirana@state.gov.

Informacion Sigurie

Pasi të caktoni takimin, printoni (shtypni) fletën e konfirmimit.  Nëse nuk keni printer, ruajeni diku në celular për t’ia treguar oficerit të sigurisë kur të paraqiteni ditën e caktuar për rinovimin e pasaportës.

Paraqituni pranë sportelit të oficerit të sigurisë të konsullatës dhe i thoni që keni një takim duke treguar fletën e konfirmimit së bashku me një dokument identifiki (preferohet pasaporta Amerikane).  Nëse nuk e keni printuar (shtypur) fletën e konfirmimit, mund t’i tregoni imazhin e saj nga celulari; ose nëse nuk e keni ruajtur atë në celular, tregoni pasaportën tuaj.  Oficeri i sigurimit do të kontrollojë emrin tuaj në listë dhe do t’ju lejojë të hyni brenda.  Nëse emri juaj nuk është në listë, për arsye sigurie oficeri i sigurimit nuk do t’ju lejojë të hyni brenda.  Nëse ndodh kjo, dhe ju pretendoni se keni caktuar takim, mund të na shkruani email në adresën acstirana@state.gov, ose kërkoni që të flisni në telefon me një zyrtar konsullor.

Vini re: Pajisjet elektronike (p.sh., tablet apo laptop, biçakë apo gërshërë, etj.) nuk lejohen brenda ndërtesës së Ambasadës; ndërsa celularët mund të vendosen në vendin përkatës brenda vendqëndrimit të oficerit të sigurimit.

Akomodim i Arsyeshëm

Nëse keni nevojë për akomodim të ndryshëm për takimin tuaj, ne ju nxisim të kërkoni vendstrehimin tuaj menjëherë pasi të caktoni takimin tuaj. Ne bëjmë çdo përpjekje për të siguruar akomodim për personat me aftësi të kufizuara dhe kushte mjekësore. Akomodimet e arsyeshme ndryshojnë, në varësi të situatës dhe nevojave të personit.
Shembujt e akomodimeve përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në:

  • Nëse keni nevojë për një takim privat për shkak të një arsyeje shëndetësore ose paaftësimi, mund t’ju lëmë një kohë alternative që të mund të vini për intervistën tuaj.
  • Nëse ju ose fëmija juaj keni nevoja të veçanta që kërkojnë një takim privat në një hapësirë ​​të qetë pa shpërqendrime, ne mund të planifikojmë një kohë alternative për ju ose familjen tuaj për të ardhur në intervistë.
  • Nëse nuk jeni në gjendje të flisni, mund t’ju lejohet t’u përgjigjeni pyetjeve në një mënyrë joverbale të për të cilën është rënë dakord, siç është përdorimi i stilolapsit dhe letrës.
  • Nëse jeni të shurdhër ose me vështirësi në dëgjim, mund të sillni një përkthyes të gjuhës së shenjave për të përkthyer gjatë intervistës nëse është e nevojshme.
  • Nëse keni shikim jo të mirë, ne mund t’ju ofrojmë komunikime me shkronja të mëdha.

Nëse nuk jeni në gjendje të jepni shenjat e gishtërinjve për shkak të një gjendjeje mjekësore, duke përfshirë defektet e lindjes, deformimet fizike, kushtet e lëkurës, mund të kualifikoheni për heqjen e gjurmëve të gishtave për gishta të caktuar.

 • Heqja dorë nga intervista lejohet vetëm në situata ekstreme, të tilla si të kesh një gjendje mjekësore që kërkon fluturimin me një ambulancë ajrore.

Salla e pritjes së Seksionit Konsullor dhe tualeti i saj janë të aksesueshme nga karriget me rrota.