Raporti përfundimtar i Vëzhgimit mbi Qendrat Shëndetësore në Shqipëri

Ministër Beqaj, zonja dhe zotërinj, mirëmëngjes.

Shpresoj që asnjëri prej jush të mos sëmuret ndonjëherë rëndë.  Shumë vite më parë, kur isha vullnetar i Korpusit të Paqes, u sëmura njëkohësisht nga tifoja e zorrëve dhe malaria.  Unë humba 20 kilogramë. Ndihesha shumë keq.  Fatmirësisht, isha i ri dhe e mora veten shpejt.

Më nevojitej një kujdes shëndetësor funksional, me ilaçet e duhura, me profesionistë mjekësorë të trajnuar dhe me pajisje diagnostikuese moderne.

Populli shqiptar meriton të njëjtën gjë.  Koalicioni për Zgjedhje të Lira e të Ndershme dhe për Demokraci të Qëndrueshme zhvilloi këtë vëzhgim në 550 qendra shëndetësore për të parë nëse këto gjëra ekzistojnë në Shqipëri.

Në fotografimin e situatës së një dite, Koalicioni gjeti:

Që vetëm 57 për qind e klinikave kishin pajisjet e duhura.

Vetëm 54 për qind kishin ilaçet sakta.

Vetëm 32 për qind  e rasteve të dhunës brenda familjes ishin dokumentuar siç duhet.  Dhe vetëm 5 përqind e klinikave kishin përshtatshmëri për personat me aftësi të kufizuara.

Është mbresëlënëse që ky vëzhgim u realizua me mbështetjen e plotë të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Ministrit Beqaj.  Ata kërkuan që këto të dhëna të përqendroheshin në reformat e tyre dhe të kuptonin më mirë se ku duhen bërë ndryshime.

Në një demokraci, OJQ-të si Koalicioni, luajnë një rol jetik në monitorimin e performancës së qeverisë. Analiza dhe informacioni i tyre bëjnë të mundur që populli shqiptar të kërkojë shërbimet e duhura nga qeveria e tyre.

Shpresojmë që Koalicioni, përmes mbështetjes së USAID-it dhe të donatorëve të tjerë, të jetë në gjendje të zhvillojë vëzhgime të tjera për shërbimet e qeverisë, përfshirë fushat e shërbimeve sociale, arsimore dhe të taksave.

Por tani, u përket Ministrit Beqaj dhe ekipit të tij që t’i përkthejnë këto statistika të qendrave shëndetësore në ndryshime dhe reforma të vërteta për shëndetin e popullit shqiptar.

Urime për përfundimin e vëzhgimit dhe paçi fat me konferencën.