Flag

An official website of the United States government

Politikat e Privatësisë

Politikat e Privatësisë

Ne jemi të përkushtuar ndaj privatësisë së vizitorëve tanë. Ne nuk mbledhim asnjë të dhënë personale për ju kur vizitoni faqen tonë të internetit, përveç nëse ju vendosni të e na jepni atë informacion.

Ja se si ne i trajtojmë të dhënat në lidhje me vizitën tuaj: Nëse nuk bëni asgjë gjatë vizitës suaj, por vetëm shfletoni faqen e internetit, lexoni faqe ose shkarkoni informacione, ne do të mbledhim dhe ruajmë informacione të caktuara në lidhje me vizitën tuaj automatikisht për përdorim në menaxhimin e faqes dhe për qëllime sigurie. Ne përdorim softuerin e matjes së Google Analytics për të mbledhur dhe analizuar këto të dhëna, sepse ai na ndihmon të ndërtojmë më mirë faqet tona të internetit për t’iu përshtatur nevojave tuaja. Ne gjithashtu mund të mbledhim në mënyrë automatike të dhëna në lidhje me përmbajtjen e faqes që shihni në rast të një kërcënimi të njohur sigurie ose virusi. Ky informacion nuk ju identifikon personalisht.

Ne mbledhim dhe ruajmë në mënyrë automatike të dhëna si më poshtë gjatë vizitës suaj:
Domainin e internetit (për shembull, “kompaniax.com” nëse përdor një llogari private aksesi në internet, ose “shkollajuaj.edu” nëse lidheni nga domaini i universitetit);
Adresën tuaj IP (një adresë IP është një numër që është i lidhur në mënyrë automatike me kompjuterin tuaj kurdo që lundroni në internet) nga e cila aksesoni adresën tonë.
Llojin e motorit të kërkimit dhe sistemin të operimit të përdorur për të aksesuar faqen tonë;

Data dhe ora kur keni aksesuar faqen tonë të internetit;
Faqet që keni vizituar;
Emrin e përdoruesit, nëse është përdorur për t’u identifikuar; dhe
Nëse jeni lidhur në faqen tonë nga një faqe tjetër, adresën e asaj faqeje.
Ne e përdorim këtë informacion për të na ndihmuar ta bëjmë faqen tonë më të vlefshme për vizitorët – për të mësuar numrin e vizitorëve në faqen tonë dhe llojet e teknologjisë që vizitorët përdorin.

Mbrojtja e të Dhënave
Ne marrim masa paraprake për të ruajtur sigurinë, konfidencialitetin dhe integritetin e informacionit që mbledhim siç udhëzohet nga Akti i Privatësisë i vitit 1974, Akti i Qeverisjes Elektronike i 2002 dhe Akti I Rekordeve Federale. Masa të tilla përfshijnë kontrollet e aksesit të krijuara për të kufizuar aksesin në informacion vetëm tek ata që kanë nevojë për të. Ne përdorim gjithashtu teknologji të ndryshme sigurie për të mbrojtur informacionin e ruajtur në sistemet tona dhe testojmë në mënyrë periodike masat tona të sigurisë për të siguruar që ato të mbeten funksionale dhe efektive.

Ne sigurohemi që kontraktorët tanë dhe palët e treta që na ofrojnë shërbim të përdorin të njëjtat standarde që përdorim ne për sigurinë, konfidencialitetin dhe integritetin e të dhënave personale te të cilat ata mund të kenë akses gjatë kryerjes së punës së tyre në emër të Departamentit të Shtetit.

Të dhënat që ju jepni me dëshirë

Ne nuk mbledhim informacione personale të identifikueshme nëse ju nuk vendosni të na I jepni ato. Nëse na jepni informacione personale të identifikueshme (për shembull; duke dërguar një e-mail ose duke plotësuar një formular dhe duke e dorëzuar atë përmes faqes sonë të internetit), ne e përdorim atë informacion vetëm për t’iu përgjigjur mesazhit tuaj dhe për të na ndihmuar t’ju ofrojmë informacionin dhe shërbimet që ju kërkoni. Dorëzimi vullnetar i informacionit përfshin pëlqimin tuaj për përdorimin e informacionit për qëllimin e deklaruar. Nëse zgjidhni të mos jepni informacione të caktuara, ne mund të mos jemi në gjendje të plotësojmë shërbimin e kërkuar. Kur të kërkojmë informacion nga ju, ne do të shpjegojmë pse na nevojitet dhe si do ta përdorim atë në një “njoftim privatësie” të veçantë. Ne nuk mbledhim dhe as përdorim informacione për marketing.

Nëse ju na dërgoni një email

Shumë nga programet dhe faqet tona të internetit ju lejojnë të na dërgoni një email. Ne do të përdorim informacionin që ju jepni për t’iu përgjigjur kërkesës suaj. Ne do t’ju dërgojmë vetëm informacione të përgjithshme me email. Duhet të jeni të vetëdijshëm se emaili mund të mos jetë detyrimisht i sigurt kundër përgjimeve. Prandaj, ju sugjerojmë që të mos na dërgoni të dhëna personale të ndjeshme (siç është numri juaj i Sigurimeve Shoqërore) me email. Nëse komunikimi juaj i synuar me email është shumë i ndjeshëm ose përfshin informacione të tilla si llogaria juaj bankare, karta e kreditit ose numri i sigurimeve shoqërore, në vend të kësaj duhet ta dërgoni atë përmes postës së SHBA. Një alternativë tjetër mund të jetë dorëzimi i të dhënave përmes një faqeje të sigurt, nëse është e mundur.
Mesazhet e postës elektronike mund të konsiderohen të dhëna federale nëse plotësojnë përkufizimin e të dhënave në Aktin Federal të Regjistrimeve (44 U.S.C. 3101 e më tej). Kjo do të thotë që emailet që na dërgoni do të ruhen dhe do të mbahen për periudha të ndryshme kohore nëse ato emaile përmbushin përkufizimin e të dhënave federale. Mesazhet elektronike që nuk janë regjistrime fshihen kur nuk nevojiten më.
Si përdoret të dhënat

Të dhënat që mbledhim përdoren për qëllime të ndryshme. Ne bëjmë çdo përpjekje për të shpjeguar sa më qartë se si do përdoret informacioni në pikën ku është mbledhur, në mënyrë që përdoruesit tanë të mund të përcaktojnë vetë nëse dëshirojnë ta japin këtë informacion.
Shpërndarja e të dhënave
Ne mund ta ndajmë informacionin që na jepni me një agjenci tjetër qeveritare nëse kërkesa juaj ka të bëjë me atë agjenci. Në rrethana të tjera të kufizuara, të tilla si përgjigjet ndaj kërkesave nga Kongresi dhe individët privatë, mund të na kërkohet me ligj që të japim informacionin që dorëzoni. Përpara se të dorëzoni informacion personal të identifikueshëm, si për shembull në një formular në internet, do të këshilloheni për qëllimin dhe mënyrën se si do të përdoret informacioni.
Mund të mësoni më shumë rreth mënyrës se si ne ndajmë informacionin në faqen tonë të Njoftimeve për Sistemet e Regjistrimeve të Aktit të Privatësisë.

Ruajtja e Informacionit

Ne e shkatërrojmë informacionin e mbledhur kur është përmbushur qëllimi për të cilin është dhënë – përveç nëse na kërkohet ta mbajmë atë më gjatë nga statuti ose politikat zyrtare. Informacioni i dorëzuar në mënyrë elektronike ruhet dhe shkatërrohet sipas parimeve të Aktit Federal të Regjistrimeve dhe rregulloreve dhe planeve të regjistrimeve të miratuara nga Administrata Kombëtare e Arkivave dhe Regjistrimeve. Në disa raste, informacioni i paraqitur te ne mund të bëhet një rekord i agjencisë dhe, për rrjedhojë, mund t’i nënshtrohet një kërkese të Ligjit për Lirinë e Informacionit (FOIA).

Analiza e të dhënave
Ekipet tona bëjnë analiza të dhënash, përdorin shkencën e analizimit të të dhënave të papërpunuara, për të përmirësuar faqet tona të internetit bazuar në mënyrën se si njerëzit realë i përdorin ato.
Programi kryesor i analitikës së të dhënave që ne përdorim është Programi i analitikës dixhitale (DAP), një llogari e unifikuar e Google Analytics e krijuar për qeverinë federale. Ky program synon të përmirësojë përvojën e përdoruesit dhe të ndihmojë agjencitë qeveritare të kuptojnë se si njerëzit gjejnë, aksesojnë dhe përdorin shërbimet qeveritare në internet. As ne dhe as Google nuk kemi akses në specifikat e veçanta të vizitave tuaja në faqe. Punonjësit tanë mund të shohin vetëm të dhënat e përgjithshme nga të gjithë përdoruesit për një periudhë të caktuar kohore. Ne mund të ndajmë të dhënat e përgjithshme me partnerët dhe kontraktorët tanë për të ndihmuar në përmirësimin e përvojave të vizitorëve; megjithatë, asnjë nga të dhënat e qeverisë federale të gjurmuara si pjesë e Programit Digital Analytics nuk ndahet me partnerët e reklamave të korporatave të Google. Programi nuk ka asnjë proces për mbledhjen e informacionit personal dhe agjencitë nuk mund të kalojnë asnjë informacion personal në llogarinë e programit. Për më tepër, kodi i programit anonimizon adresat IP në pikën më të hershme të disponueshme dhe adresa IP origjinale nuk ruhet në asnjë moment.

Më 8 nëntor 2016, Zyra e Menaxhimit dhe Buxhetit (OMB) publikoi një memorandum mbi Politikat për Faqet Publike në Internet të Agjencisë Federale dhe Shërbimeve Dixhitale, i cili kërkon që agjencitë federale të degës ekzekutive të zbatojnë kodin JavaScript të Programit Digital Analytics në të gjitha faqet federale të internetit me të cilat përballet publiku. Vizitorët e faqeve tona të internetit mund të presin që të kenë informacion të përgjithshëm të mbledhur gjatë vizitave të tyre në faqe dhe të përdoren nga ne për të përmirësuar përvojën e tyre si klientë.

Për informacion më të detajuar mbi Programin Digital Analytics, ju lutemi kontaktoni dap@support.digitalgov.gov.
Faqet e Internetit të Palëve të Treta dhe Aplikacionet
Departamenti mban faqe ose llogari zyrtare në disa faqe interneti të palëve të treta, duke përfshirë mediat sociale, në mënyrë që të angazhohet më mirë me publikun amerikan dhe të huaj për të promovuar ndërgjegjësimin për aktivitetet, ngjarjet, lajmet dhe informacionet tona.
Aktiviteti juaj në këto faqe të palëve të treta rregullohet nga politikat e sigurisë dhe të privatësisë së këtyre palëve të treta. Ne nuk përdorim faqe të palëve të treta për të kërkuar dhe mbledhur informacione personale. Përdoruesit e faqeve të palëve të treta shpesh ndajnë informacione me publikun e gjerë, komunitetin e përdoruesve dhe/ose palën e tretë që operon faqen e palëve të treta. Ju duhet të rishikoni politikat e privatësisë së faqeve të palëve të treta përpara se t’i përdorni ato, për t’u siguruar që kuptoni se si mund të përdoren të dhënat tuaja. Ju gjithashtu duhet të rregulloni cilësimet e privatësisë në llogarinë tuaj në çdo faqe të palëve të treta që të përputhet me preferencat tuaja.
Ne përdorim anketimin në internet të Indeksit të Kënaqësisë së Klientit të ForeSee Results (ACSI) në baza të vazhdueshme për të marrë komente dhe të dhëna mbi pëlqimit e vizitorëve të faqes së internetit state.gov. Ky sondazh është fakultativ dhe nuk mbledh të dhëna personale. Ne mund të përdorim sondazhe të tjera me kohë të kufizuar për qëllime specifike, të cilat shpjegohen në momentin e postimit.

GovDelivery
Byroja e Departamentit për Çështjet Publike Globale (GPA) përdor shërbimin GovDelivery për të dërguar mesazhe të buletinit me email për përdoruesit e vetë-abonuar. Zyra e Platformave Globale të Uebit të GPA shërben si agjent ekzekutiv për Shërbimin GovDelivery të Departamentit dhe kontrollon se kush në Departamenti ka akses për të dërguar buletinet me email, për të krijuar ose fshirë tema.
GovDelivery është një sistem i menaxhimit të abonimit të postës elektronike i bazuar në ueb që lejon një anëtar të publikut (përdorues) të abonohet në lajmet dhe informacionet në www.state.gov. Përdoruesi i GovDelivery zgjedh tema specifike që i interesojnë. Sa herë që informacioni për atë temë vihet në dispozicion nga Departamenti, përdoruesi që është abonuar në atë temë merr një email. Profili i abonimit të përdoruesit përbëhet nga adresa e tyre e emailit dhe temat për të cilat dëshirojnë të marrin përditësime me email. Përdoruesi mund të personalizojë dhe menaxhojë profilin e tij të abonimit në mënyrë që të marrë saktësisht llojet e informacionit që dëshiron, dhe ata mund të anulojnë abonimet e tyre në çdo kohë.
Përdoruesit që angazhojnë sistemin GovDelivery të Departamentit presin mbrojtje të privatësisë gjatë ndërveprimit me Departamentin. Ne do të përdorim vetëm adresat e emailit të ofruara nga përdoruesit për të dërguar mesazhe me email në lidhje me temat e zgjedhura nga përdoruesi në sistemin GovDelivery. Ne nuk do të përdorim shërbimin GovDelivery për: 1) dërgimin e mesazheve me email që nuk lidhen me temat e zgjedhura nga përdoruesi; 2) të kërkojë në mënyrë aktive informacion personal të identifikueshëm; dhe 3) kërkoni ose nëpërmjet informacionit personal të identifikueshëm pa hequr dorë nga Zyra jonë e Privatësisë. Në masën që një përdorues poston ose dërgon informacion personalisht të identifikueshëm në sistemin GovDelivery të Departamentit, ne do të përdorim shumën minimale të nevojshme për të përmbushur një qëllim të autorizuar me statut, urdhër ekzekutiv ose rregullore.
As Departamenti dhe as GovDelivery nuk mund të ndajnë profilin e abonimit të një përdoruesi (përfshirë adresën e emailit) pa një heqje dore nga Zyra e Privatësisë.

Cookies
“Cookies” janë pjesë të vogla teksti që përdoren për kohëzgjatjen e një sesioni ose ruhen në hard diskun e një përdoruesi për të identifikuar atë përdorues ose informacion rreth atij përdoruesi herën tjetër që ai/ajo hyn në një faqe interneti. (cookies të vazhdueshme). Nëse nuk dëshironi që në kompjuterin tuaj të ruhen cookies të një sesioni ose të përhershme, mund t’i çaktivizoni cookies në pajisjen tuaj. Ju do të keni ende akses në të gjitha informacionet dhe burimet në faqet tona të internetit, por çaktivizimi i cookies mund të ndikojë në funksionimin e disa faqeve të internetit. Kini parasysh se çaktivizimi i cookies në shfletuesin tuaj do të ndikojë në përdorimin e cookies në të gjitha faqet e tjera të internetit që vizitoni.
Bashkëveprimi me Fëmijët në Internet
Kjo faqe interneti mund të ofrojë përmbajtje edukuese për fëmijët nën 13 vjeç. Nëse një faqe e Departamentit ka qëllim të mbledhë informacion rreth fëmijëve nën 13 vjeç, ne do ta ofrojmë informacion dhe udhëzime në përputhje me Aktin e Privatësisë së Fëmijëve në Internet. Kjo faqe do të përcaktojë saktësisht për çfarë do të përdoret, kush do ta shohë dhe sa gjatë do të ruhet.

Vizita në Faqet e Tjera të Internetit
Kjo faqe mund të ketë lidhje me faqet e internetit të agjencive të tjera federale, agjencive ndërkombëtare, organizatave private dhe disa subjekteve tregtare. Pasi të shkoni në një faqe të ndryshme nga e jona, ju i nënshtroheni politikave të privatësisë dhe sigurisë të faqes së re. Është gjithmonë një ide e mirë të lexoni politikën e privatësisë së çdo faqeje interneti që vizitoni. Ne nuk kontrollojmë ose garantojmë saktësinë, rëndësinë, afatin kohor ose plotësinë e informacionit të përmbajtur në një faqe të lidhur. Ne gjithashtu nuk i vërtetojmë organizatat ose individët që mirëmbajnë faqet me të cilat ne lidhemi, çdo pikëpamje që ata shprehin ose ndonjë produkt/shërbim që ata ofrojnë.

Të Dhënat e Kontaktit të Politikave së Privatësisë
Ne mirëpresim reagimet nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me politikën tonë të privatësisë ose përdorimin e informacionit tuaj. Materialet tona të pajtueshmërisë me privatësinë, Vlerësimet e Ndikimit të Privatësisë (PIA) dhe Sistemet e Njoftimeve të Regjistrimeve (SORN), janë të disponueshme në www.state.gov/privacy. Për informacion shtesë në lidhje me Politikën tonë të Privatësisë, ju lutemi kontaktoni Zyrën e Privatësisë në privacy@state.gov ose na dërgoni me postë në:

Zyra e Shërbimeve të Informacionit Global
Zyra e Privatësisë – A/GIS/PRV
Shtojca shtetërore 9
Departamenti i Shtetit i SHBA
Uashington, DC 20006
Përditësuar në qershor 2020