Flag

An official website of the United States government

Politikë & Histori
2 MINUTA LEXUAR

Ambasada e Sh.B.A. në Tiranë mbron dhe promovon interesat e Sh.B.A. dhe zhvillon marrëdhënie me Republikën e Shqipërsië nëpërmjet kontaktit me Qeverinë e Shqipërisë, si edhe me bashkësitë e biznesit, të punës, medias, qytetare, akademike, ushtarake, arsimore, të arteve e kulturës, si edhe me popullin në përgjithësi. Fushat me interes të përbashkët përfshijnë zhvillimin e një arkitekture të re të sigurisë europiane, përfshi zgjerimin e Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO), luftën kundër terrorizmit, si edhe forcimin e institucioneve demokratike dhe stabilitetit në gjithë Europën Juglindore.

Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria po punojnë gjithashtu sëbashku për të zhvilluar lidhje të forta tregtie dhe investimesh mes dy vendeve dhe për të lehtësuar bashkëpunim më të madh mbi çështje rajonale politike, të zbatimit të ligjit, ekonomike dhe mjedisore.