Flag

An official website of the United States government

Seksioni politik dhe Ekonomik / Tregtar
2 MINUTA LEXUAR

Seksioni politik dhe ekonomik / tregtar nxit interesat e politikës amerikane, si dhe mundësi tregtare për bizneset amerikane. Prioritetet kryesore janë mbështetja dhe fuqizimi i lidhjeve dypalëshe amerikano-shqiptare. Seksioni punon ngushtë me zyrtarë shqiptarë, organizata ndërkombëtare, korporata dhe shtetas privatë shqiptarë mbi një larmishmëri të gjerë çështjesh politike, ekonomike dhe tregtare me interes për të dy kombet tona.