Flag

An official website of the United States government

Korpusi i Paqes (Peace Corps)
2 MINUTA LEXUAR

Qëllimi i Programit të Trupave të Paqes është të mbështesë zhvillimin e kapaciteteve të shqiptarëve dhe organizatave dhe institucioneve shqiptare për të nxitur zhvillimin organizativ dhe ekonomik, për të përmirësuar praktikat në edukimin e shëndetit, dhe për të zhvilluar aftësi të gjuhës angleze për pjesëmarrje të plotë në bashkësinë botërore të kombeve. Më shumë se 35 vullnetarë të Trupave të Paqes shërbejnë aktualisht në thuajse çdo rajon në Shqipëri. Vullnetarët nxisin zhvillimin e qendrueshëm përmes aktiviteteve të tyre në arsim, zhvillimin e biznesit, ndërtimin e kapaciteteve organizative dhe edukimin shëndetësor.