Materiale Faktuale

Kancelaria e Sh.B.A. në Shqipëri

Ambasada e Sh.B.A. në Tiranë është një ndërtesë shumë e bukur italiane e stilit kolonial, ndërtuar në vitet 1920të. Ishte ndërtesa e parë e ndërtuar ndonjëherë nga Departamenti i Shtetit për të shërbyer si Ambasadë. Misioni italian në Tiranë e përdori atë gjatë epokës komuniste kur Sh.B.A. nuk kishin marrëdhënie diplomatike me Shqipërinë. Qysh atëherë, ndërtesa është rinovuar dhe tani shërben për zyrat e shumë agjencive të Qeverisë së Sh.B.A. të përfaqësuara në Shqipëri.