Këndet Amerikane në Shqipëri

9 Janar, 2014

Misioni i çdo Këndi Amerikan në Shqipëri është të jetë një partner në promovimin e mirëkuptimit reciprok midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë. Aktualisht, ka tre…