Muaji Ndërkombëtar i Gruas, Mesazh i Përbashkët

Gjatë Muajit Ndërkombëtar të Gruas, ne, si përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar në Shqipëri dhe si anëtarë të grupit teknik të punës mbi ‘Gratë në Vendim-marrje’, reflektojmë mbi përparimin e bërë deri më sot, dhe sfidat që mbeten drejt arritjes së barazisë gjinore në Shqipëri. Lexoni deklaratën e plotë këtu.