Këndet Amerikane në Shqipëri

Misioni i çdo Këndi Amerikan në Shqipëri është të jetë një partner në promovimin e mirëkuptimit reciprok midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë.

Aktualisht, ka tre Kënde Amerikane në Shqipëri, në Tiranë Vlorë dhe në Kukës.

Këndi Amerikan në Tiranë gjendet në Bibliotekën Kombëtare.
Koordinatorë: Alketa Cane & Alban Drita
Telefon: +355 4 269 955
E-mail: actirana@gmail.com

Këndi Amerikan në Vlorë gjendet në Bibliotekën Publike të Qytetit.
Koordinatore: Alkida Vezelaj
Telefon: +355 333 3500
Email: acvlora@gmail.com

Këndi Amerikan në Kukës gjendet në Qëndrën Kulturore të Qytetit.
Koordinatore: Erjona Todaj
Telefon: +355 242 3719
Email: ackukes@gmail.com