Flag

An official website of the United States government

Zyra e Burimeve Njerëzore
2 MINUTA LEXUAR

Zyra e Burimeve Njerëzore është e përgjegjshme për një gamë të gjerë funksionesh duke përfshirë punësimin e personelit, trajnimin dhe zhvillimin e nëpunësve, menaxhimin dhe vlerësimin e punës, marrëdhëniet e punonjësve, administrimin e të ardhurave dhe të përfitimeve, politikat dhe procedurat e punonjësit, marrëdhëniet e punës, klasifikimin e pozicionit dhe këshillimin e karrierës. Zyra e Burimeve Njerëzore gjithashtu ofron ndihmë të kualifikuar për menaxherët dhe shefat mbi problemet e burimeve njerëzore dhe lehtëson zgjidhjen e këtyre problemeve. (Njoftime Punësimi)