Fjalimi i Ambasadorit Lu në Ditën Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuar