Flag

An official website of the United States government

Edukimi dhe Programet e Shkëmbimit

Të pergjithshme

Mësoni, shkëmbeni, rrituni dhe shërbeni. Departamenti i Shtetit i SHBA ofron shumë programe për qytetarët jo-amerikanë që dëshirojnë të vijnë në SHBA për shkëmbim kulturor, arsimor ose profesional. Këto programe ofrohen nga mundësitë lokale në shtete përreth botës që lejojnë qytetarët jo-amerikanë të eksplorojnë kulturën amerikane dhe gjuhën angleze. Mësoni më shumë për mundësitë që ofron Byroja e Çështjeve Arsimore dhe Kulturore.

EXCHANGE ALUMNI – BURIMET DHE MUNDËSITË

Alumni - group of people gathered together

Bashkohuni me komunitetin ExchangeAlumni dhe hapni derën e një bote mbështetjeje, burimesh dhe mundësish financimi për t’ju ndihmuar të ndërtoni aftësitë që keni fituar gjatë programit tuaj të shkëmbimit:

  • Përfitoni akses në mundësi të ndryshme grantesh përmes Drejtorisë së Fondacionit Online dhe Granteve për Individët.
  • Read journals, academic journals, and articles through Gale and EBSCO’s first academic database.
  • Find and connect with fellow ExchangeAlumni locally and globally.
  • Merrni informacione të përditësuara për ngjarje të drejtpërdrejta, të tilla si për #MentorTalks dhe lajmet e ExchangeAlumni.

Ka burime që mund t’i aksesoni pa u identifikuar, si p.sh. faqja Burime për Sipërmarrësit, ku mund të gjeni informacione dhe programe për t’ju ndihmuar të ndërtoni biznesin tuaj. Përveç kësaj, ju mund të lidheni me ne në internet përmes LinkedIn, Facebook, Twitter dhe Instagram, duke ndarë sukseset tuaja duke përdorur hashtagun #ExchangeAlumni kur postoni. Preferoni të dërgoni email? Na kontaktoni në exchangealumni@state.gov