Programi Hubert H. Humphrey 2019-2020

Ambasada e Shteteve të bashkuara të Amerikës pranon aplikime për Programin Hubert H. Humphrey për vitin akademik 2019 – 2020. Programi Hubert H. Humphrey për profesionistë që janë në mes të karrierës së tyre profesionale dhe me potencial udhëheqës të shkojnë në Shtetet e Bashkuara për një program dhjetë mujor, të nivelit pasuniversitar, jo në nivel diplome shtetërore, për kurse akademike dhe aktivitete të zhvillimit profesional. Duke iu ofruar udhëheqësve të ardhshëm dhe hartuesve të politikave një përvojë në shoqërinë dhe kulturën amerikane, si edhe fushat profesionale, programi siguron një bazë të qëndrueshme për lidhjet e frytshme mes amerikanëve dhe homologëve të tyre profesionistë jashtë shtetit. Kandidatët nominohen në bazë të potencialit për udhëheqje dhe përkushtim në shërbim publik.

Fushat e Programit

 • Bujqësi dhe zhvillim rural
 • Komunikim/Gazetari
 • Abuzimi me lëndët narkotike në arsim, parandalimi dhe trajtimi
 • Zhvillimi ekonomik/Financë, Bankë
 • Administrata arsimore, planifikimi dhe politikat
 • Administrata e Arsimit Universitar
 • HIV/AIDS, Politikat dhe Parandalimi
 • Menaxhim i burimeve njerëzore
 • Ligj dhe të drejtat njerëzore
 • Menaxhim i burimeve natyrore/Politikat mjedisore/Ndryshimet klimaterike
 • Analizat e politikave publike dhe administrimi publik
 • Mësimi i gjuhës angleze si një gjuhë e huaj
 • Trajnimi në mësimdhënie dhe zhvillimi i kurrikulave
 • Politikat dhe menaxhimi teknologjik
 • Trafikimi njerëzor, politikat dhe parandalimi
 • Planifikimi urban dhe rajonal
Kohëzgjatja e grantit

Programi Humphrey zgjat dhjetë muaj në një universitet në Shtetet e Bashkuara. Pjesëtarë të familjes mund të lejohen të shoqërojne kandidatin sipas rastit dhe plotësimit të kritereve. Kandidatët janë të detyruar të kthehen në Shqipëri për të paktën 2 vjet në përfundim të Programit.

Kriteret e përzgjedhjes:

 • Aplikantët duhet të jenë qytetarë të Republikës së Shqipërisë.
 • Aplikantët duhet të jenë të punësuar në Shqipëri
 • Aplikantët duhet të kenë të paktën pesë vjet përvojë profesionale pune në fushën e studimit dhe të demonstrojnë aftësi lidership
 • Aplikantët duhet të kenë të paktën një diplomë të nivelit Bachelor nga një program studimi me kohë të plotë katër vjeçar (ose Diplome te programve 3+1 ose 3+2 sipas Sistemit të Bolonjës) në fushën e tyre të studimit.
 • Aplikantë duhet të demonstrojnë aftësi lidershipi dhe përkushtim në shërbimin public
 • Aplikantët duhet të kenë një nivel të mirë të gjuhës angleze të folur dhe të shkruar (në nivelin e 580 pikëve të provimit TOEFL; rezultatet e provimit të TOEFL nuk janë të detyrueshme në momentine aplikimit.)
 • Aplikantët duhet të kuailifikohen për të marrë vizë J-1.
 • Aplikantët duhet të kenë rekorde të mira shëndetësore.

SHËNIM: Qytetarët Amerikanë, rezidentët e përhershëm (mbajtës të Green Card), familjarë të afërt të punonjësve të Ambasadës së ShBA, përfutes të bursës Fulbright në pesë vitet e fundit, individë që janë regjistruar në programe studimi ose me përvojë studimi të mëparshme në Shtete e Bashkuara, të punësuar në Shtetet e Bashkuara, të martuar me qytetarë amerikan, ose që kanë aplikuar të emigrojnë ose kanë kërkuar azil në një vend tjetër nuk mund të aplikojnë.

Dispozitat Financiare

Programi Humphrey garanton shkollimin dhe shpenzimet universitare, pagesë mujore për jetesë, pagesë për libra dhe mjete shkollore, kompjuter, udhëtim vajtje-ardhje në institucionin pritës (dhe program të gjuhës angleze kur është e nevojshme për kandidatin) dhe udhëtim në Washington D.C. për seminare të veçanta. Fonde shtesë janë te disponueshme për aktivitete profesionale si udhëtime profesionale ose pjesëmarrje në konferenca. Bursa Humphrey nuk rinovohet.

Procedura e aplikimit

Forma e aplikimit për Programin Fulbright për Studiues të Huaj duhet plotësuar në mënyrë elektronike, këtu.  Aplikimet e plotësuara duhet të futen në sistemin embark jo më vonë se data 20 qershor, 2018.

Një aplikim i plotë përfshin:
 • Formularin e aplikimit
 • CV të detajuar
 • Dy letra reference
 • Kopje të përkthyera të diplomave dhe certifikatave të notave nga të gjitha institucionet akademike ku ke studjuar; kopjet e noterizuara nuk janë të domosdoshme
 • Letër nga punëdhënësi që konfirmon punësimin
 • Kopje të faqes biografike të pasaportës
 • Certifikata të tjera (që lidhen me fushën e studimit)

Për informacion të mëtejshëm kontaktoni: Zyra e Marrëdhënieve me Publikun, Ambasada Amerikane, Tiranë Tel: 04 224-7285, email CultureandEducationTirana@state.gov ose faqen tonë në Facebook.

Kujdes: Aplikimet që do të dërgohen pas datës 20 Qershor 2017, apo do të dërgohen si dokument Google ose We tranfer nuk do të merren në konsideratë!