Programet Fulbright

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pranon aplikimet për vitin akademik 2019-2020 për programin Fulbright për Studentë të Huaj. Programi Fulbright për Studentë të Huaj është program një ose dy vjeçar për profesionistë të rinj dhe ata që kanë përfunduar studimet të interesuar të ndjekin studime në nivelin Master në Shtetet e Bashkuara. Në bazë të një procesi të hapur konkurimi, bursat u jepen kandidatëve që shfaqin më së miri përkushtimin në detyrë si në sektorin publik dhe atë privat, si edhe potencial për të sjellë një qasje pozitive në të ardhmen e Shqipërisë.

Fushat e Studimit

 • Shkenca natyrore dhe sociale
 • Agrikulturë
 • Inxhinieri
 • Biznes
 • Ekonomik
 • Administrim Publik
 • Administrim Shëndetësor
 • Letërsi dhe gjuhësi
 • Psikologji
 • Bibliotekonomi
 • Kërkime arsimore
 • Juridik
 • Teatër/Balet
 • Arsim
 • Gazetari

Kohëzgjatja e grantit

Bursat zakonisht zgjasin një deri në dy vjet universitetet në Shtetet e Bashkuara për të përfituar një diplomë Master. Pjesëtarë të familjes mund të lejohen të shoqërojne kandidatin sipas rastit dhe plotësimit të kritereve. Kandidatët janë të detyruar të kthehen në Shqipëri për të paktën 2 vjet në përfundim të programit.

Kërkesat për kualifikim

 • Aplikantët duhet të jenë qytetarë të Republikës së Shqipërisë.
 • Aplikantët duhet të kenë të paktën një diplomë të nivelit Bachelor nga një program studimi me kohë të plotë katër vjeçar (ose Diplome te programve 3+1 ose 3+2 sipas Sistemit të Bolonjës) në fushën e tyre të studimit.
 • Aplikantët duhet të kenë të paktën dy vjet përvojë profesionale pune në fushën e studimit dhe të demonstrojnë aftësi lidership
 • Aplikantët duhet të kenë një nivel të mirë të gjuhës angleze të folur dhe të shkruar (në nivelin e 580 pikëve të provimit TOEFL; rezultatet e provimit të TOEFL nuk janë të detyrueshme në momentine aplikimit.)
 • Aplikantët duhet të kuailifikohen për të marrë vizë J-1.
 • Aplikantët duhet të kenë rekorde të mira shëndetësore.

SHËNIM: Qytetarët Amerikanë, rezidentët e përhershëm (mbajtës të Green Card), familjarë të afërt të punonjësve të Ambasadës së ShBA, përfutes të bursës Fulbright në pesë vitet e fundit, individë që janë regjistruar në programe studimi ose me përvojë studimi të mëparshme në Shtete e Bashkuara, të punësuar në Shtetet e Bashkuara, të martuar me qytetarë amerikan, ose që kanë aplikuar të emigrojnë ose kanë kërkuar azil në një vend tjetër nuk mund të aplikojnë.

Dispozitat financiare

Bursa e programit Fulbright garanton shkollimin, pagesë mujore për jetesë, libra dhe mjete shkollore, udhëtim vajtje ardhje në institucionin pritës. Bursa e programit Fulbright nuk rinovohet.

Procedura e aplikimit

Forma e aplikimit për Programin Fulbright për Studiues të Huaj duhet plotësuar në mënyrë elektronike, këtu. Aplikimet e plotësuara duhet të futen në sistemin embark jo më vonë se data 20 qershor, 2018.

Aplikimi i plotë përfshin:
 • Formularin e aplikimit
 • CV të detajuar
 • Një shkrim akademik (artikull, etj. nëse është e detyruar për fushën e studimit)
 • Tre letra reference
 • Kopje të faqes biografike të pasaportës
 • Kopje të përkthyera të diplomave dhe certifikatave të notave nga të gjitha institucionet akademike ku ke studjuar; kopjet e noterizuara nuk janë të domosdoshme
 • Certifikata të tjera (që lidhen me fushën e studimit)
 • Letër nga punëdhënësi që konfirmon punësimin

Për informacion të mëtejshëm kontaktoni: Zyra e Marrëdhënieve me Publikun, Ambasada Amerikane, Tiranë Tel: 04 224-7285, ose email CultureandEducationTirana@state.gov ose faqen tonë në   http://www.facebook.com/usembassytirana

Kujdes: Aplikimet që do të dërgohen pas datës 20 Qershor 2017, apo do të dërgohen si dokument Google ose We tranfer nuk do të merren në konsideratë!

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pranon aplikime për vitin akademik 2019-2020 për Programin Fulbright për Studjues të Huaj. Programin Fulbright për Studjues të Huaj është një program post-doktoral që zgjat tre deri ne gjashtë muaj, që u jep mundësi studiuesve të rinj apo me më shumë përvojë, lektorëve të universitetit dhe ekspertëve nga institucione akademike dhe kërkimi, të bëjnë kërkime dhe/ose të japin mësim në një universitet në Shtetet e Bashkuara. Në bazë të një procesi të hapur konkurimi, bursat u jepen kandidatëve që shfaqin më së miri përkushtimin në detyrë si në sektorin publik dhe atë privat, si edhe potencial për të sjellë një qasje pozitive në të ardhmen e Shqipërisë.

Fushat e studimit

 • Dramë
 • Studime fetare
 • Punë sociale
 • Kimi
 • Letërsi/Gjuhësi
 • Komunikim
 • Juridik
 • Sociologji
 • Gazetari
 • Bibliotekonomi
 • Shkenca kompjuterike
 • Histori (jo amerikane)
 • Shëndet publik
 • Shkrim krijues
 • Linguistikë
 • Letërsi amerikane
 • Administrim publik
 • Shkenca informative
 • Shkenca mjedisore
 • Administrim Biznesi
 • TEFL/Gjuhësi e aplikuar

Kohëzgjatja e grantit

Bursat zakonisht zgjasin tre deri në gjashtë muaj në një universitet në Shtetet e Bashkuara. Pjesëtarë të familjes mund të lejohen të shoqërojnë kandidatin sipas rastit dhe plotësimit të kritereve. Kandidatët janë të detyruar të kthehen në Shqipëri për të paktën 2 vjet në përfundim të Programit.

Kërkesat për kualifikim

 • Aplikantët duhet të jenë qytetarë të Republikës së Shqipërisë.
 • Aplikantët duhet të kenë gradën Doktor ose të jenë kandidatë për gradën Doktor në fushën e tyre të studimit.
 • Aplikantët duhet të kenë të paktën pesë vjet përvojë mësimdhënie dhe/ose kërkimore në një universitet shqiptar ose institucion tjetër kërkimor
 • Aplikantët duhet të kenë një nivel të mirë të gjuhës angleze të folur dhe të shkruar (në nivelin e 580 pikëve të provimit TOEFL; rezultatet e provimit të TOEFL nuk janë të detyrueshme në momentine aplikimit.)
 • Aplikantët duhet të kuailifikohen për të marrë vizë J-1.
 • Aplikantët duhet të kenë rekorde të mira shëndetësore.
 • Studjuesit në fushat e mjekësisë së përgjithshme, stomatologji, veterinary, infermieri dhe fusha të tjera puna kërkimore e të cilëve përfshin kontakt klinik me pacientët nuk kualifikohen për programin Fulbright. Kandidatët me diploma në fushën e mjekësisë nuk lejohen të realizojnë rezidenca mjekësore apo praktika në Shtetet e bashkuara si Fulbright-istë.

SHËNIM: Qytetarët Amerikanë, rezidentët e përhershëm (mbajtës të Green Card), familjarë të afërt të punonjësve të Ambasadës së ShBA, përfitues të bursës Fulbright në pesë vitet e fundit, individë që janë regjistruar në programe studimi ose me përvojë studimi të mëparshme në Shtetet e Bashkuara, të punësuar në Shtetet e Bashkuara, të martuar me qytetarë amerikan, ose që kanë aplikuar të emigrojnë ose kanë kërkuar azil në një vend tjetër nuk mund të aplikojnë.

Dispozitat Financiare

Bursa e programit Fulbright garanton shkollimin, pagesë mujore për jetesë, libra dhe mjete shkollore, udhëtim vajtje ardhje në institucionin pritës. Bursa e programit Fulbright nuk rinovohet.

Procedura e aplikimit

Forma e aplikimit për Programin Fulbright për Studjues të Huaj duhet plotësuar në mënyrë elektronike, këtu. Aplikimet e plotësuara duhet të futen në sistemin embark jo më vonë se data 20 qershor, 2018.

Aplikimi i plotë përfshin:

 • Formularin e aplikimit
 • Përshkrim të detajuar të studimit të propozuar
 • CV të detajuar
 • Tre letra reference
 • Kopje të faqes biografike të pasaportës
 • Kopje të përkthyera të diplomave dhe certifikatave të notave (të studimeve universitare, Master dhe Doktoraturë); kopjet e noterizuara nuk janë të domosdoshme
 • Certifikata të tjera (që lidhen me fushën e studimit)
 • Letër nga punëdhënësi që konfirmon punësimin
 • Letër ftesë apo pranimi nga një institucion në ShBA (preferohet por nuk është e domosdoshme)

Për informacion të mëtejshëm kontaktoni: Zyra e Marrëdhënieve me Publikun, Ambasada Amerikane, Tiranë Tel: 04 224-7285, ose email CultureandEducationTirana@state.gov

Kujdes: Aplikimet që do të dërgohen pas datës 20 Qershor 2017, apo do të dërgohen si dokument Google ose We tranfer nuk do të merren në konsideratë!

 

Programi U.S. Fulbright Scholar ju ofron akademikëve amerikanë mundësinë për të dhënë mësim dhe/ose kryer punë kërkimore në botë. Programi financohet nga Departamenti i Shtetit të ShBA, Byroja e Çështjeve të Arsimit dhe Kulturës, dhe administrohet nga Këshilli për Shkëmbimin Ndërkombëtar të Studjuesve dhe Komisionet Dy-kombëshe ose Ambsadat Amerikane në mbarë botën. Për më shumë  informacion http://www.iie.org/Programs/Fulbright-US-Scholar-Program ose kontaktoni CultureandEducationTirana@state.gov

The Programi i Specialistit Fulbright është një mundësi unike për akademikë dhe profesionistë të njohur amerikanë për të marrë pjesë në konsulenca 2-6 javore në instituvione pritëse në mbarë botën. Programi financohet nga Departamenti i Shtetit të ShBA, Byroja e Çështjeve të Arsimit dhe Kulturës, dhe administrohet nga organizata World Learning dhe Komisionet Dy-kombëshe ose Ambsadat Amerikane në mbarë botën. Për më shumë  informacion http://www.worldlearning.org/projects/fulbright-specialist-program ose kontaktoni CultureandEducationTirana@state.gov