Doni të bëni praktikën në Ambasadën Amerikane?

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë kërkon një kandidat për pozicionin e praktikantit lokal në Zyrën e Marrëdhënieve me Publikun.

Për më shumë informacion, klikoni këtu (PDF 405 KB). Afati për të aplikuar është deri në 23 prill 2019.