Flag

An official website of the United States government

Na Kontaktoni

Kontakte Emergjence

Shtetasit Amerikanë në Emergjencë, ju lutemi telefononi: +(355)-4224-7285
Jashtë orarit të punës, kontaktoni: +(355)-4224-7285
Jashtë Shqipërisë: +(355)-4224-7285

Në rast se keni emergjencë ku përfshihet një qytetar Amerikan, ju lutemi telefononi në numrin e mësipërm dhe kërkoni të flisni me Sektorin për Shërbimet e Qytetarëve Amerikanë gjetër orarit të punës, ose me zyrtarin në detyrë nëse Ambasada është e mbyllur.

Shërbimet urgjente përfshijnë:

Vini re se stafi i Sektorit të Shërbimeve për Qytetarët Amerikanë nuk mund të përgjigjet pyetjeve apo ankesave mbi vizat.

Ambasada Amerikane Tiranë

Adresa Postare e Ambasadës

U.S. Embassy
Rruga e Elbasanit No. 103
Tirana, Albania
Telefon:+(355)-4224-7285
Fax: +(355)-4-232-222

Adresa Postare e Konsullatës

U.S. Embassy, Consular Section
Rruga e Elbasanit, No. 103,
Tirana, Albania
Fax-i i Konsullatës: +(355)-4224-7285
Emaili i Shërbimit për Qytetarët Amerikanë (ACS) (vetëm çështje personale): ACSTirana@state.gov
Emaili i Shërbimit të Vizave: Navigatorit tonë të vizave

USAID | Albania

U.S. Embassy,
Rruga e Elbasanit No. 103,
Tirana, Albania
Telefon: +(355)-4224-7285
Fax: +(355)-4-233-520
E-mail: Tirana-Webcontact@usaid.gov
URL: https://www.usaid.gov/albania/