Flag

An official website of the United States government

Aplikoni në Laboratorin e Gazetarisë Investiguese
4 MINUTA LEXUAR
23 Janar, 2023

Apply Now for the Investigative Journalism Lab

Je student dhe dëshiron të ndihmosh në luftën ndaj korrupsionit? Aplikoni për të qenë pjesë e Laboratorit të Gazetarisë Investiguese! Studentët e zgjedhur që do të shfaqin pasion dhe kurajo për gazetarinë investiguese dhe të pavarur do të marrin pjesë në një program udhëheqës dhe do të shkruajnë histori investiguese mbi çështje të rëndësishme në Shqipëri. Do të ofrohen pajisje inovatore dhe trajnim gazetarie nga ekspertë dhe profesorë të shquar gazetarie, si në Shqipëri, ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Për të aplikuar, ju lutemi të dërgoni sa mëposhtë në PASTirana@state.gov deri më 17 korrik 2022

Ju lutemi të shkruani një ese (300 fjalë ose më pak) në anglisht, mbi një nga temat e mëposhtme:

  1. Si mund të ndihmojë gazetaria e përgjegjshme në forcimin e demokracisë në Shqipëri?
  2. Përse është e rëndësishme që të kemi media informative që janë të pavarura nga ndikimi i qeverisë, politikës dhe interesave të biznesit?
  3. Si ndikon korrupsioni në qytetarët e zakonshëm?

Ju lutemi të përfshini emrin tuaj të plotë, datëlindjen, adresën, universitetin, vitin, degën, numrin e telefonit, dhe adresën e e-mailit. Ju mund të përfshini gjithashtu edhe shembuj të punës tuaj (lidhje artikujsh në blogje, gazeta, projekte gazetarie, punime video ose audio).

Kritere
Në mënyrë që të kualifikoheni për programin, aplikuesit duhet të jenë:
  • Rezidentë në Shqipëri
  • Aktualisht të ndjekin studimet për gazetari, komunikim ose degë të ngjashme në një universitet shqiptar
  • Të aftë të flasin dhe të shkruajnë në gjuhën angleze