Flag

An official website of the United States government

Aplikoni për Shtetësinë
5 MINUTA LEXUAR

Individët që kanë qenë Dokumentuar më parë si Shtetas Amerikan:

Nëse juve u është lëshuar më parë një nga dokumentet e mëposhtme, ju mund të filloni menjëherë kërkesën për pasaportën tuaj të parë Amerikane.  Në qoftë se ju nuk posedoni cilindo prej këtyre dokumenteve, ju duhet të merrni një kopje të vërtetuar nga autoriteti lëshues.

Sapo të keni një nga dokumentat e mësipërme, ju lutemi ndiqni udhëzimet tona për të aplikuar për pasaportën tuaj të parë në faqen tonë të Internetit “Pasaportat”.

Individët që nuk janë Dokumentuar Kurrë si Shtetas Amerikan:

Nëse ju keni lindur jashtë Shtatave të Bashkuara, dhe nuk jeni dokumentuar kurrë si një shtetas Amerikan, dhe jeni:

  • Nën moshën 18 vjeç: ju lutemi lexoni udhëzimet për të aplikuar për një Raport Konsullor të Lindjes Jashtë SHBA.
  • Mbi moshën 18 vjeç: ju lutemi lexoni udhëzimet nëse pretendoni shtetësinë Amerikane.